Kulttuuritila Nuijamies sai Kaakkois-Suomen taidepalkinnon

Muska esiintyi Kulttuuritila Nuijamiehen avajaisissa syyskuussa. Kuva: Kira Pesonen.

Kaakkois-Suomen taidetoimikunta palkitsi Kulttuuritila Nuijamiehen kaupunkikulttuuriteosta, jossa yhdistys on kansalaisaktiivisuuden avulla luonut paremmat toimintaedellytykset luoville aloille. Vuoden 2018 taidepalkinnon suuruus on 5 000 euroa.

Toimikunta perusteli palkintoa seuraavasti:

Kulttuuritila Nuijamies ry on lyhyen toimintansa aikana onnistunut tuomaan esiin kulttuurin merkitystä alueellisena voimavarana ja paikallisen identiteetin vahvistajana. Yhdistys on osoittanut, kuinka tärkeää kaupunkikulttuurin syntymiselle ja ylläpitämiselle on omaehtoinen ja määrätietoinen kulttuurin edistämistoiminta. Se on rohkeasti ottanut käyttöönsä kaupallisen tilan ja luonut siitä monikulttuurisen kokonaisuuden, joka tarjoaa monille eri toimijoille väylän taiteellisten produktioiden esittämisen.

Omalla toiminnallaan yhdistys on mahdollistanut sen, että kaupunkilaiset ovat alkaneet itse tuottaa taidetta ja kulttuuria ja toimineet sen puolestapuhujina. Tämä toiminta on hieno uudistunut jatkumo jo 40 vuotta siten aloitetulle elävän musiikin yhdistystoiminnalle (Lelmu). Nimestään huolimatta yhdistys ei ole vain yhteen kiinteistöön rajoittuva kulttuuritoimija, vaan tarjoaa laajemminkin kulttuurielämyksiä alueellaan.

Kaakkois-Suomen taidetoimikunta haluaa palkinnon myötä nostaa esiin ei-formaalien ja ei-institutionaalisten toimintojen vahvan merkityksen kaupunkikulttuurin ylläpitämiselle ja uudistumiselle. Kulttuuritila Nuijamies ry on hieno lappeenrantalainen esimerkki työstä, jossa sisällön tuottavat kaupunkilaiset, taideyhteisöt ja taiteilijat.

Kulttuuritila Nuijamies ry on perustettu vuonna 2017. Yhdistys tuo ja tuottaa kulttuuria sekä tarjoaa kulttuuritoimijoille työskentely-, esiintymis-, näytös- ja näyttelytiloja. Yhdistys järjestää konsertteja, näytöksiä, taidenäyttelyitä, soveltavaa taidetoimintaa ja tapahtumia itse tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Kaakkois-Suomen taidetoimikunta on Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelin, joka päättää alueensa apurahoista ja taidepalkinnoista. Taidepalkinto jaetaan vuosittain alueen ansioituneelle taiteilijalle, taiteenalalla toimivalle yhdistykselle tai muulle yhteisölle. Palkinto on tunnustus kuluvan vuoden ansiokkaasta ja merkittävästä työstä. Se voidaan myöntää myös pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta elämäntyöstä tai toiminnasta. Palkinto maksetaan Veikkauksen tuotosta.

Lisätietoja: Sari Ilmola, erityisasiantuntija, sari.ilmola@taike.fi, 0295 330 830