Taike prosenttiperiaatteen asialla – tutustu videokokoelmaan

Videosarjassa Kemiönsaaren kulttuurisihteeri Hanna Mehtonen-Rinne kertoo pienen kunnan kokemuksia prosenttiperiaatteen hyödyntämisestä. Kuva: Patrik Rastenberger

Prosenttiperiaatteen asialla 2018 -lyhytvideokokoelma kertoo viiden eri rakennuskohteen taidehankkeista. Videoiden hankkeet ovat esimerkkejä yli sadasta taidehankkeesta, joissa Taiteen edistämiskeskus on toiminut käynnistäjänä, osarahoittajana tai yhteistyökumppanina viisivuotisen taiteen prosenttiperiaatteen kehittämisohjelman aikana.

Videot esittelevät moniammatillista yhteistyötä, jota rakentamiseen liittyvissä taidehankkeissa tarvitaan. Ne ovat tiiviitä haastatteluita eri alan ammattilaisista, jotka ovat työskennelleet prosenttiperiaatteen mukaisissa hankkeissa. Eri näkökulmat nostavat esille myös hankkeissa vastaan tulleita onnistumisia ja haasteita.

Mukaan valitut kohteet ovat sairaala, pysäköintitalo, päiväkoti ja kaksi urheilu- tai ulkoilupaikkaa. Yhteistä erilaisille kohteille on, että käyttäjän näkökulma on pitänyt erityisesti huomioida myös teoksissa. Katso minkälaisen prosessin kautta taide löysi paikkansa KOY Hyvinkään Sairaalanmäen H-rakennukseen Hyvinkäällä, P-Pergamentti-pysäköintitaloon Jyväskylässä, päiväkoti ja esikoulu Silvaan Kemiönsaaressa, Saimaa Stadiumiin Mikkelissä ja Palovainion ulkoilumetsään Ulvilassa.

Videoiden tarkoitus on tukea rakentamiseen kytkettyjä taidehankkeita koskevaa tiedotusta, koulutusta ja tutkimusta. Ne ovat vapaasti käytettävissä eri tilaisuuksissa.

Prosenttiperiaatteen asialla 2018 -videokokoelma katsottavissa ja jaettavissa Taiken Youtube-kanavalla

Käsikirjoitus, haastattelu, ohjaus, coedit, tuotanto: läänintaiteilija (2015-2018) Anu Miettinen, Taiteen edistämiskeskus 2018
Videotuotanto: Patrik Rastenberger 2018

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Henri Terho

Taiteen prosenttiperiaatteen kehittämisohjelma