Muutoksia kirjastoapurahoihin, kuvataiteen näyttöapurahoihin ja liikkuvuusapurahoihin

Tammikuussa ovat haettavissa kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahat, kuvataiteen näyttöapurahat ja liikkuvuusapurahat taiteilijoille ja työryhmille. Kuvataiteen näyttöapurahat ovat muuttuneet kuuden kuukauden pituisiksi. Kirjastoapurahoja jaetaan neljän, kuuden tai kahdeksan kuukauden työskentelyyn.

Kirjastoapurahojen pituudet muuttuneet

Kaunokirjailijat ja kääntäjät voivat hakea 7 000–14 000 euron suuruisia apurahoja seuraavasti:

  • neljän kuukauden työskentelyyn 7 000 euroa
  • kuuden kuukauden työskentelyyn 10 500 euroa
  • kahdeksan kuukauden työskentelyyn 14 000 euroa.
  • Tietokirjallisuuteen voi hakea 4 000–14 000 euron suuruista apurahaa.

Entiseen tapaan kirjastoapurahan saajan tulee luopua päätoimisesta työstä apurahakauden ajaksi, jos myönnetty apuraha on vähintään 6 kuukauden pituinen.

Tammikuussa ovat haettavissa myös iäkkäiden kirjailijoiden ja kääntäjien avustukset sekä sairaus- ja työkyvyttömyysavustukset. Niissä hakijoiden verotettava vuositulo saa olla enintään 16 000 euroa. Avustukset ovat suuruudeltaan 2 000–4 000 euroa.

Kuvataiteen näyttöapurahat ovat pidentyneet kuuteen kuukauteen

Visuaalisten alojen taiteilijoille jaettavan näyttöapurahan suuruus on noin 10 400 euroa, ja se on tarkoitettu kuuden kuukauden työskentelyyn. Muutoksena aikaisempaan näyttöapurahan saajat voivat olla ansiotyössä  apurahakauden aikana.

Liikkuvuusapurahojen hakusummiin muutoksia

Liikkuvuusapurahoja jaetaan 1 000–5 000 euron suuruisina tasasummina (1 000, 2 000, 3 000, 4 000 ja 5 000 euroa) ulkomaanmatkojen kuluihin. Pääsääntöisesti Taike ei enää jaa alle 1 000 euron suuruisia apurahoja.

Liikkuvuusapurahoja voi saada vain matkasta aiheutuviin kuluihin, vaikka kyseessä olisi residenssityöskentely. Kustannusarvioon voi kuitenkin sisällyttää sen verran elinkustannuksia, että tasasumma täyttyy.

Muutoksena aikaisempaan apurahoja voi hakea myös sellaisiin matkoihin, joiden yhteydessä hakija kehittää omaa työtään tai edistää taiteenalansa toimintaedellytyksiä. Lisäksi apurahoja jaetaan projekteihin, joissa hakija esiintyy tai esittää taidettaan Suomen ulkopuolella tai työskentelee taiteilijaresidenssissä.

Hakijalta ei enää vaadita kutsua tai vahvistusta ulkomaiselta yhteistyötaholta tai vahvistusta hyväksymisestä taiteilijaresidenssiin ulkomailla, mutta sen liittäminen hakemukseen on suositeltavaa. Liite vaikuttaa myös päätöksentekoon. Liikkuvuusapurahoista päättää esittelystä Taiken johtaja.

Lisätietoja: Taiken asiakaspalvelu asiakaspalvelu@taike.fi , p.0295 330 700.