Etelä-Savon taidetoimikunta myönsi apurahoja vuodelle 2012

Etelä-Savon taidetoimikunnan valtionavustukset ja lastenkulttuurin erityisavustukset sekä valtionavustukset kulttuurin hyvinvointivaikutuksia edistäviin hankkeisiin vuodelle 2012

17.2.2012 kokouksessaan Mikkelissä Etelä-Savon taidetoimikunta päätti vuoden 2012 lastenkulttuurin kohdeapurahoista ja lastenkulttuurin yhteisöavustuksista, valtionavustuksista ja kulttuurin hyvinvointivaikutusten yhteisöavustuksista seuraavasti:

Etelä-Savon taidetoimikunnan valtionavustukset vuodelle 2012

Määräaikaan mennessä valtionavustushakemuksia vuodelle 2012 tuli yhteensä 23 kpl, kokonaisarvoltaan 82 993 euroa. Jaettava summa 5100 euroa

Elokuvataide

Elokuvakerho Kino 2001 ry, Mikkeli elokuvateatterin ja elokuvien vuokrakuluihin  500 euroa.

Kuvataide

Ars Nova ry, Savonlinna, näyttelykuluihin 600 euroa

Mikkelin taiteilijaseura ry, 2012 toimintakuluihin 600 euroa

Pieksämäen kuvataideseura ry, Pieksämäki, näyttelykuluihin 600 euroa

Säveltaide

Kulttuurimylly ry, Mäntyharju Susanna Pälviän ja Siard Haantjesin näyttelykustannuksiin 500 euroa

Rantasalmen Puhallinorkesteriyhdistys ry, Rantasalmi Ruotsiin suuntautuvaan konsertointimatkaan kesällä 2012, 1000 euroa

Sulasol, Etelä-Savon piiri eteläsavolaisen säveltaiteen kokoelman nuotinnokseen 800 euroa

Muut

Omega ry, Mikkeli, saamelaiskulttuuritapahtuman konserttikuluihin 500 euroa

 

Yhteensä 5100 euroa

 

Etelä-Savon taidetoimikunnan lastenkulttuurin erityisavustukset vuodelle 2012

Määräaikaan mennessä hakemuksia lasten kulttuurin erityisavustuksiksi vuodelle 2012 tuli yhteensä 23 kpl, kokonaisarvoltaan 104 240,00 euroa.

Kuvataide

Työryhmä TaideRaitilla, Mikkeli, lasten taideleirin Tallin Veistoverstas 2012, järjestelykuluihin 2500 euroa.

Näyttämö- ja puhetaide

Lastenkulttuurikeskus Verso, Pieksämäen Nukkekodin 25-juhlavuoden näytäntöjen taiteilijakuluihin 3000 euroa,

Kopperi Risto, Mikkeli, lastennäytelmän Pikku Robinson toteuttamiseen, 4000 euroa,

Työryhmä Lastenteatteri Ranttali, Rantasalmen nuorisoteatteri, Rantasalmi, lasten ja nuorten musiikkileirin järjestämiskuluihin 2012, 1000 euroa,

Työryhmä Linnalan kuvataidekoulun opettajat, Savonlinna, NUKKETEATTERISSA -taideleirin järjestelykuluihin 1000 euroa,

Työryhmä Seurusteluväkivallasta Forum teatteri, Mikkeli, teatterin esityksiin yläluokkalaisille (9 luokat) 3000 euroa.

Säveltaide

Työryhmä Reessä ja kieseissä, Savonlinna, Romanikulttuurin laulu- ja tarinaperinteen siirtäminen sukupolvelta toiselle -tapahtumaan 2500 euroa.

Tanssitaide

Työryhmä Taidehyrrä, Mikkeli, Otavan päiväkodin 1- 6 -vuotiaille suunnattuun Taidehyrrä projektiin 2000 euroa.

Monitaiteelliset

Työryhmä Vekkuliteatteriyhdistys, Mikkeli, LUMO, luovuudesta moneksi -hankkeeseen 1000 euroa,

 

Yhteensä 20 000 euroa.

 

Nyt ensi kertaa alueellisten taidetoimikuntien toimesta lastenkulttuurin  erityisavustuksia jakaessaan Etelä-Savon taidetoimikunta on iloinen saapuneesta hakemuksien määrästä ja toteaa, että avustuksia on haettu todella tarpeeseen taiteen ammattilaisten tuomiseen lasten ja nuorten toimintaympäristöihin. Rahoitussuunnitelmat ja budjetit ovat realistisia. Hyvälle hakemukselle on ominaista se, että haetaan summaa jota todella tarvitaan, esitetään omarahoitusosuus ja sen keräämisen keinoja jne.

Pontena taidetoimikunta muistuttaa, että myös nuoriso tarvitsee rahaa: ysiluokkalaiset ja lukiolaisetkin ovat vielä varttuvia lapsia ja heidän kulttuurinsa tarvitsee tukea.

Etelä-Savon taidetoimikunnan kulttuurin hyvinvointivaikutuksia edistäviin hankkeisiin valtionavustukset vuodelle 2012

Määräaikaan mennessä hakemuksia valtionavustuksiksi kulttuurin hyvinvointivaikutuksia edistäviin hankkeisiin vuodelle 2012 tuli yhteensä 31 kpl, kokonaisarvoltaan 71 630,00 euroa.

Kyyhkylä Säätiö, ikäihmisten ja lasten yhteiseen työpajatoimintaan 1500 euroa,

Onnenoma, Ristiina, työikäisten hyvinvointipajoihin ammattitaiteilijoiden ohjauksessa 2000 euroa,

Savolaiset selviytyjät ry:lle mielenterveyskuntoutujien ammattilaisten ohjaamaan teatteritoimintaan 5750 euroa

PAISTE ry:lle esteetön harrastajateatteritoimintaan 1500 euroa,

Savonlinnan Seudun Teatteriyhdistys ry:lle hoitolaitosyhteistyön käynnistämiseen eri toimijoiden kanssa 5750 euroa,

Juvan Vanhaintuki ry:lle ikäihmisten yksilöllisyyttä lisäävään viriketoimintaan 3500 euroa

 

Lisäksi Etelä-Savon taidetoimikunta yhdessä Suomen muiden alueellisten taidetoimikuntien kanssa järjestää ”Kaappaa kaveri taiteen maailmaan” otsikolla työikäisten kulttuurikunnon kohottamisviikolla erilaisia tapahtumia sekä hyvinvointiseminaariin. Viikkoa vietetään toukokuussa 2012 viikolla 21.

Nyt ensi kertaa olivat taidetoimikuntien jaossa myös valtionavustukset kulttuurin hyvinvointivaikutuksia edistäviin hankkeisiin. Jakoa pohtiessaan taidetoimikunta kiinnitti erityisesti huomiota syrjäytymisvaarassa olevien ryhmien kulttuurisen toiminnan tukemiseen ja näiden ryhmien mahdollisuuksia käyttää työssään ammattitaiteilijoiden osaamista.

Yhteenvetona hakemuksien määrästä ja sisällöstä voi todeta yleisesti resurssien vähenemisen. Kuntien taide- ja kulttuuriharrastusten tukemiseen, taiteen perusopetuksen järjestämiseen ja yleensä kerho- ja viriketoimintaan suunnatut varat ovat radikaalisti pienentyneet. Näiden jo ennestään kuntien budjeteissa mikro-osaa olleiden resurssien edelleen nipistäminen näkyy.

Taidetoimikunta on huolissaan tästä epäsuhdasta: kaiken aikaa luemme tutkimuksia taiteen ja kulttuurin hyvästä ennaltaehkäisevästä vaikutuksesta ja sen edullisesta käyttökelpoisuudesta ongelmia ratkaistaessa.