Hamina 1812 - Linnoituksen kaupunki

Haminan kaupunginmuseo, Kadettikoulunkatu 2 B, Hamina, 1.6.2012 lähtien.

Haminan ympyrälinnoitus edustaa Välimeren maissa kehitettyä renessanssin ihannekaupunki-ideaa ja sen esikuvana voidaan pitää Pohjois-Italian Palmanovan kaupunkia. Näyttely kertoo linnoituksen historiasta ja linnoituskaupungin ihmisten elämästä ennen ja jälkeen vuoden 1812, jolloin Hamina muun Vanhan Suomen mukana yhdistettiin takaisin Suomen yhteyteen Suomen suuriruhtinaskuntaan. Vaikka linnoitus on enää kiveä ja hiekkaa, se on näihin päiviin asti ollut tiiviisti osa kaupungin keskustaa ja haminalaisten mielessä erottamaton osa kotikaupunkia. Mukana on myös tämän päivän haminalaisten muistoja elämästä linnoituksen kaupungissa. Lisätietoa puh. 040 746 4220, museot@hamina.fi, www.hamina.fi