Suomen ensimmäinen pelitaiteen läänintaiteilija aloitti työnsä

Pelitaiteen läänintaiteilijaksi on valittu Jaakko Kemppainen MA (New Media ja Game Design, Aalto-yliopisto), FM (digitaalinen kulttuuri, Jyväskylän yliopisto). Pelitaiteen läänintaiteilijan tehtävänä on pelitaiteen aseman, tunnettavuuden ja mahdollisuuksien edistäminen.

Pelitaiteen läänintaiteilija työskentelee perinteisten taiteenalojen ja pelitaiteen yhteisteisillä rajapinnoilla tavoitteenaan edistää taiteilijoiden asemaa ja työllistymistä. Taiteen edistämiskeskuksella ei ole aikaisemmin ollut pelitaiteen alalta läänintaiteilijaa.

Kemppaisella on pitkä ammattilaistausta pelisuunnittelijan ja digitaalisen kulttuurin alalta. Hän näkee alan laajasti sekä peliteollisuuden, pelitalojen, koulutuksen että taiteen näkökulmasta. Kemppainen hahmottaa pelitaiteen ytimeksi vuorovaikutteisuuden ja esteettisen toiminnan kokemukset.

”Haluan tuoda esiin pelien monimuotoisuutta ja mahdollisuuksia itseilmaisun ja taiteellisen työn välineinä. Koen tärkeäksi pelien taiteellisten ja kulttuurillisten arvojen tuomisen mukaan julkiseen keskusteluun. Pelaavan väestönosan laajentuessa ja monipuolistuessa tarve ja mahdollisuus erilaisille pelikokemuksille kasvaa. Näen pelit välineenä, jonka avulla voidaan tuottaa niin viihdettä, taidetta, kuin dokumentaaristakin sisältöä. Pelit voivat toimia henkilökohtaisten ja yhteiskunnallisten teemojen käsittelyn välineenä, teknologisten, taloudellisten ja viihteellisten arvojen ohessa ja osana.” 

Kemppainen aloitti työnsä Kouvolan toimipisteessä 4.2.2019 ja hänen toimialueensa on Kaakkois-Suomi, Häme ja Uusimaa. Toimikausi on viisivuotinen.

Pelitaiteen läänintaiteilijan tehtävää haki 24 henkilöä.

Lisätietoja:

Johanna Vuolasto
Erityisasiantuntija
Taiteen edistämiskeskus, Kouvolan toimipiste
p. 0295 330 870
johanna.vuolasto@taike.fi