Taike kehittää lasten ja nuorten kulttuurin laatua sekä saavutettavuutta

Kuva: Seija-Leena Salo

Taiken lasten- ja nuortenkulttuurin kehittämisohjelma on edistänyt taiteilijoiden työmahdollisuuksia sekä tuonut lapsille ja nuorille tasapuolisempia mahdollisuuksia harrastaa taidetta asuinalueesta riippumatta. Ohjelmatyön tuloksena on mm. syntynyt uusia ammattilaistapahtumia ja kulttuurikasvatussuunnitelmia, kahta ensimmäistä ohjelmavuotta summaava välikatsaus toteaa.

Vuosina 2016-2017 ohjelmassa toteutettiin yhteensä 45 projektia noin 60:lla paikkakunnalla. Projektit tavoittivat suoraan tai välillisesti noin 13 000 henkilöä ja tarjosivat työmahdollisuuksia noin 300 ammattitaiteilijalle.

Toiminnassa painotettiin erityisesti alueita, joilla ei ole aktiivista lasten- ja nuortenkulttuurin toimijaa tai kulttuurikasvatussuunnitelmaa. Aluevalinnoilla parannettiin epätasaisesti jakaantuneita lasten- ja nuortenkulttuurin harrastusmahdollisuuksia.

Vuosina 2016-2020 toteutettava kehittämisohjelma vahvistaa lasten- ja nuortenkulttuurin parissa työskentelevien ammattitaiteilijoiden asemaa ja arvostusta, edistää työllistymistä sekä parantaa lasten- ja nuortenkulttuurin ja -taiteen saatavuutta ja saavutettavuutta. Ohjelman lähes sadan kumppanin verkosto koostuu kunnista, taiteilijakentästä ja kolmannen sektorin toimijoista.

”Pitkän tähtäimen tavoitteiden toteutuminen on nähtävissä vasta ohjelman päätyttyä. Kuitenkin kehittämisohjelman puolivälissäkin on jo nähtävissä konkreettisia tuloksia: Kuntiin on projektien myötä tehty väline- ja materiaalihankintoja sekä luotu alustoja nuorten oman taiteen tekemiseen. Lisäksi on pilotoitu projektitoiminnan yhteistyö- ja rahoitusmalleja”, kertoo kehittämisohjelmaa koordinoiva erityisasiantuntija Mikael Karikoski.

Ohjelmatyöllä on muun muassa edesautettu uusien taiteellisten teosten ja toistuvien ammattilaistapahtumien syntymistä sekä lisätty kulttuurikasvatussuunnitelmien määrää.  Lasten- ja nuortenkulttuuria tekevien ammattitaiteilijoiden työllistymistä on edistetty antamalla alkuvaiheen tukea uusille toimijoille sekä luomalla verkostoja, tapahtumia ja toimintaympäristöjä.

Välikatsauksen tuloksia ja kehittämisohjelman tulevia askelia avataan tarkemmin toukokuun 25. päivä Jyväskylässä, jossa järjestään Ammattilaisten aamukahvit-tilaisuus Teatris 2019-tapahtuman yhteydessä. Ilmoittautuminen tilaisuuteen alkaa maaliskuussa.

Kehittämisohjelman välikatsaus

Ammattilaisten aamukahvit 25.5. - päivittyvä tapahtumasivu

Lisätietoja: Erityisasiantuntija Mikael Karikoski, 0295 330 880, mikael.karikoski@taike.fi