Kaakossa etsitään rakennus- ja ympäristötaiteen palkintoehdokkaita

Kaakkois-Suomen taidetoimikunta etsii arkkitehtuurin teemavuoden tiimoilta ehdokkaita Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntien alueelta vuoden 2012 rakennus- ja ympäristötaiteen palkinnon saajiksi

Palkinto on jaettu ensimmäisen kerran vuonna 1996. Aiempien vuosien palkinnonsaajat näkyvät alla olevasta liitteestä.

Palkinto on taidetoimikunnan jakama julkinen tunnustus, jonka se jakaa yhteistyössä Kaakkois-Suomen Arkkitehdit SAFAn kanssa. Palkinnon tarkoituksena on herättää julkista mielenkiintoa alueella toteutettuihin viimeaikaisiin rakennus- ja ympäristötaiteen kohteisiin ja edistää keskustelua rakennetun ympäristön laadusta.

Palkinnon saajasta voivat tehdä ehdotuksia Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson asukkaat tai yhteisöt, järjestöt, kuntien rakennus-, sivistys- ja kulttuurilautakunnat tai muut vastaavat tahot. Vapaamuotoisiin ehdotuksiin tulee liittää ehdotettavan kohteen nimi, ehdotuksen lyhyt perustelu ja täydentävää liite- ja kuvamateriaalia sekä ehdotuksen tekijän nimi yhteystietoineen.

Parhaaksi valitulle myönnetään kunniakirja Euroopan rakennusperintöpäivien 7. - 9.9. yhteydessä järjestettävässä tilaisuudessa. Euroopan rakennusperintöpäivillä tarkastellaan vuonna 2012 kulttuuriympäristöä liikunnan ja urheilun näkökulmasta. (Lisätietoja www.rakennusperinto.fi) Palkintoehdotusten ei tarvitse noudattaa Euroopan rakennusperintöpäivien tematiikkaa.

Palkintotoimikunta voi palkita myös useampia ehdotuksia.

Ehdotukset pyydetään toimittamaan 1.8.2012 mennessä Kaakkois-Suomen taidetoimikuntaan osoitteella Hallituskatu 7 D, 45100 Kouvola.

Lisätietoja:

Kaakkois-Suomen taidetoimikunta: Pääsihteeri ma. Petri Pietiläinen, puh. 0295 330 870 petri.pietilainen@minedu.fi

Läänintaiteilija Patrik Ikäläinen, puh. 0295 330 874 patrik.ikalainen@minedu.fi


Kaakkois-Suomen rakennus- ja ympäristötaidepalkinnon

palkitsemiskäytäntö vuonna 2012:

Ketkä voivat ehdottaa palkinnon saajia

Oikeus tehdä ehdotus tai ehdotuksia palkinnon saajaksi on yhtä hyvin kymenlaaksolaisilla ja eteläkarjalaisilla yksityishenkilöillä kuin seuroilla, järjestöillä, kuntien rakennus - ja sivistyslautakunnilla ym. vastaavilla tahoilla.

Mihin mennessä ja minne ehdotukset toimitetaan

Ehdotukset toimitetaan 1.8.2012 mennessä Kaakkois-Suomen taidetoimikunnan toimistoon Kouvolaan.

Mitä ehdotuksessa tulee käydä ilmi

Ehdotuksessa tulee käydä ilmi kohde ja/tai tekijä, perustelu palkinnon myöntämiseksi,

kuva- tai muuta täydentävää materiaalia kohteesta sekä ehdottajan nimi.

Minkälaisia kohteita palkitaan ja miten

Palkittava kohde voi olla onnistunut rakennus tai rakennuskokonaisuus tai ympäristötaideteos. Se voi olla myös merkittävä peruskorjaus- tai rakennussuojelukohde, tutkimus, kirja, näyttely, teos tai muu vastaava alaa edistävä aikaansaannos Etelä-Karjalassa tai Kymenlaaksossa.

Koska palkinnon tavoitteena on herättää julkista keskustelua, palkittavan saavutuksen ajankohtaisuus, konkreettisuus ja rakennetun ympäristön esteettisen laadun korostuminen ovat keskeisiä arvosteluperusteita.

Palkinto myönnetään henkilölle tai yhteisölle. Palkintotoimikunta voi palkitsemisprosessin yhteydessä palkita myös useampia merkittävinä pitämiään rakennus- ja ympäristötaiteen saavutuksia. Palkinto voidaan myöntää sekä rakennuttajalle tai hankkeen toteuttajalle että suunnittelusta vastanneelle arkkitehdille tai taiteilijalle.

Kuka päättää palkinnon saajasta

Palkinnon saajasta päättää Kaakkois-Suomen taidetoimikunta palkintotoimikunnan esityksestä, johon kuuluu kaksi Kaakkois-Suomen taidetoimikunnan sekä kaksi Kaakkois-Suomen Arkkitehdit SAFAn nimeämää jäsentä.

Mitä palkintoon sisältyy

Palkinto on julkisena huomionosoituksena luovutettava kunniakirja.