Osaamispolku jatkaa taiteen hyvinvointityötä

Varsinais-Suomen taidetoimikunta käynnistää syksyllä 2012 taiteen hyvinvointivaikutuksia edistävän Osaamispolku-hankkeen. Hankkeessa rakennetaan yhteisiä palvelumalleja, jotka tuottavat soveltavan taiteen keinoin pysyvää, hyvinvointia tukevaa toimintaa Varsinais-Suomessa.

Osaamispolku on puolentoista vuoden mittainen hanke, joka perustuu Turku 2011 -jatkotyöryhmän raportin suosituksiin ja tarpeeseen jatkaa Turun kulttuuripääkaupunkivuonna hyviksi koettuja toimintamuotoja kulttuurin hyvinvointivaikutusten edistämiseksi. Hyvinvointi oli yksi Turku 2011 -kulttuuripääkaupungin kolmesta päätavoitteesta.

Osaamispolun sisältöön ovat vaikuttaneet taiteen ja kulttuurin hyvinvointityön kentän toimijoiden tarpeet ja toiveet sekä valtakunnallisen, vuosille 2010–2014 laaditun Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelman tavoitteet.

Osaamispolkuun valitaan hakemusten perusteella 15–20 eri alojen taiteilijaa, jotka rakentavat asiantuntijapaneelin kanssa henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman. Taiteilija kehittää osaamistaan koulutus- ja työskentelyjaksoilla sekä henkilökohtaisen mentorin kanssa. Työskentelyn tueksi on mahdollista saada tuotekehitysapuraha. Taiteilijahausta tiedotetaan tarkemmin elokuussa 2012.

Osaamispolun taidekoordinaattori tiedottaa ja verkottaa sekä etsii uusia asiakkuuksia ja toimii välittäjänä taiteilijoiden ja hyvinvointipalveluita tarvitsevien asiakkaiden välillä. Hankkeessa kehitetään taiteen hyvinvointiosaamisen välittäjäorganisaatioksi taiteilijatietokanta.

Osaamispolun lopputuotteena taiteilija saa sekä kehittyneen ammattitaidon että liiketoiminnaksi muokatun yritysmallin ja hankkeen aikana luodut asiakaskontaktit. Osaamispolusta valmistuneet taiteilijat pystyvät palvelemaan laajaa taide- ja kulttuuripalveluiden katvealueelle jäävää kohderyhmää, jolloin toiminta tavoittaa satoja asiakkaita ja hoitohenkilökunnan edustajia.

Osaamispolku-hankkeen yhteyshenkilöt

Pääsihteeri Henri Terho
henri.terho@minedu.fi , p. 0295 330901    

Taidekoordinaattori Anna-Mari Rosenlöf
anna-mari.rosenlof@minedu.fi

Hanke on jatkoa Euroopan kulttuuripääkaupunkivuodelle 2011 Turussa.