Arkkitehtuurin kohdeapurahat vuodelle 2019

Kohdeapurahoja jaettiin yhteensä 121 000 euroa. Apurahan sai 12 taiteilijaa tai työryhmää. Hakemuksia tuli 25.

Arkkitehtuurin apurahat:

Auvinen Antti, Helsinki, 10 000 €
Työryhmälle (3) Klaus Stolt -pienoismallinäyttely Arkkitehtuurimuseoon (MFA): tuotanto, taustatutkimus ja näyttelysuunnittelu.
 
Gullichsen Kirsi, Helsinki, 9 000 €
Arkkitehti Kristian Gullichsenin piirustus- ja valokuva-arkiston järjestäminen
 
Jetsonen Jari, Helsinki, 17 000 €
Työryhmälle (2) Alvar Aallon kirkkoarkkitehtuurikirjan työstämiseen ja kuluihin

Laaksonen Mikko, Turku, 5 000 €
Arkkitehti Pekka Pitkänen - kirjan kuvahankintoihin ja valokuvauksiin
 
Niskanen Aino, Helsinki, 20 000.00 €
Arkkitehti Uno Ullbergia koskeva tutkimus, tietoteos ja näyttelyn pohjatyö
 
Raunio Susanna, Turku, 6 000 €
Työryhmälle (2) Brinkhall-monografian toteuttamiseen
 
Roos Jonni, Hämeenlinna, 20 000 €
työryhmälle (2 henkilöä) arkkitehtuurielokuvan loppuunsaattamiseen
 
Sandman Helena, Helsinki, 10 000 €
Työryhmälle (3) Tyttöjen asuntoloiden suunnitteluun Tansanian Iringa-alueelle
 
Teräväinen Helena, Lapua, 6 000 €
Arkkitehtuurikirjan valmiiksi saattamiseen ja siihen liittyvään näyttelyyn  
 
Vartola Anni, Helsinki, 5 000 €
Työryhmälle (2) Kirja toimittaja Mirja Sassin arkiston arkkitehtihaastatteluista ja arkkitehtuurikirjoituksista
 
Vepsäläinen Jussi, Helsinki, 8 000 €
Helsingin 1950-luvun arkkitehtuuria esittelevän kirjan julkaiseminen

Yksi apurahan saaja ei ole antanut suostumustaan tietojen julkaisemiseen verkossa.