Suomen ensimmäinen outsider-taiteen läänintaiteilija aloitti työnsä

Outsider-taiteen läänintaiteilijaksi on valittu etnomusikologi, FM Esa Vienamo. Outsider-taiteen läänintaiteilijan tavoitteena on edistää outsider-taiteilijoiden taiteen tekemisen mahdollisuuksia, vahvistaa toiminnan rakenteita sekä tavoittaa marginaaliin joutuneita taiteilijoita.

Outsider-taiteella tarkoitetaan pääsääntöisesti koulutetun taidemaailman ulkopuolella tehtyä taidetta. Suomessa outsider-taiteen muotoja ovat erityistaide, ITE-taide sekä mielenterveyskuntoutujien taide. Läänintaiteilija vahvistaa outsider-taiteen sekä erityistaiteen ja -taiteilijoiden asemaa yhdessä valtakunnallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Taiteen edistämiskeskuksella ei ole aikaisemmin ollut outsider-taiteen alalta läänintaiteilijaa.

Esa Vienamolla on pitkä työkokemus outsider-taiteen kentältä sekä Suomessa että kansainvälisesti. Vienamo on ollut mukana toteuttamassa hallituksen kärkihankerahoituksella rahoitettuja maakunnallisia hankkeita. Hänellä on hyvät verkostot ja ymmärrys sote- ja kuntakentän muutoksesta.

”Minua kiinnostaa, kuinka outsider-taiteilijat voisivat näkyä enemmän omassa lähiympäristössään tai julkisissa tiloissa, yllättävissäkin paikoissa. Parhaimmillaan erityistä tukea tarvitsevilla taiteilijoilla on aktiivinen rooli oman taiteilijuutensa toteuttamisessa, niin sisällöllisesti kuin taloudellisestikin. Tästä meillä löytyy jo hyviä esimerkkejä”, Vienamo sanoo.

”Erityistä tukea tarvitsevien ihmisten mahdollisuudet tehdä ammattimaisesti taidetta vaihtelevat suuresti eri puolilla Suomea. Tämä on epäkohta, jota haluan lähteä korjaamaan yhdessä taide- ja kehitysvamma-alan toimijoiden kanssa. Kaikki lahjakkaat tekijät ansaitsevat mahdollisuuden näyttää kykynsä, niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Olisi kiinnostavaa käynnistää valtakunnallinen kampanja, jonka tehtävänä olisi lisätä taidetoimintaa kehitysvammaisten ihmisten työ- ja päivätoiminnan sisältönä.”

Vienamo aloitti työnsä Porin toimipisteessä 1.4.2019 ja hänen toimialueensa on Satakunta ja Uusimaa. Tehtävä kuuluu taiteen hyvinvointivaikutusten kehittämisohjelmaan. Toimikausi on viisivuotinen.

Lisätietoja:

Johanna Vuolasto
Erityisasiantuntija
Taiteen edistämiskeskus, Kouvolan toimipiste
p. 0295 330 870
johanna.vuolasto@taike.fi