Taiteen keskustoimikunta hakee hallintopäällikköä

Tehtävä on vakinainen. Palvelussuhde alkaa 1. syyskuuta. Hakuaika päättyy 6. heinäkuuta kello 16:15.

Hallintopäällikkö vastaa Taiteen keskustoimikunnan viraston talous- ja henkilöstöhallinnon johtamisesta ja toimii neuvonantajana viraston toimintaan liittyvissä hallinnollisissa ja oikeudellisissa kysymyksissä. Talous- ja henkilöstöhallintoa hoidetaan tällä hetkellä 14 toimipisteessä; hallintopäällikön tehtävänä on kehittää näiden toimintojen yhtenäiset toimintamallit ja johtaa näitä toimintoja. Hallintopäällikkö toimii myös työsuojelupäällikkönä ja on viraston johtoryhmän jäsen.

Hallitus on antanut eduskunnalle lakiesityksen, jonka mukaan Taiteen keskustoimikunta muuttuu 1.1.2013 alkaen Taiteen edistämiskeskukseksi. Lakimuutos vaikuttaa viraston toimintaan ja organisaatiorakenteeseen. Hallintopäälliköllä on keskeinen rooli muutoksen toimeenpanossa erityisesti talous- ja henkilöstöhallinnon osalta. Virastossa otetaan myös käyttöön v. 2014 valtionhallinnon yhteinen talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä Kieku.

Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Virkaan ei ole säädetty erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa esim. ylempi oikeustieteellinen korkeakoulututkinto.
Tehtävän menestyksellisessä hoitamisessa tärkeitä taitoja ovat myös käytännössä osoitettu johtamistaito, hyvä talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien ja säädösten tuntemus sekä sopimusoikeuden ja hallinto-oikeuden tuntemus. Työkokemus valtion talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävistä katsotaan eduksi.

Hakijalta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Muu kielitaito luetaan eduksi.

Odotamme hakijalta hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, aktiivista kehittämisotetta ja organisointikykyä sekä sujuvaa esiintymis- ja neuvottelutaitoa.

Palkkaus sopimuksen mukaan. Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksensa.

Työaika on virastotyöaika.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta
www.valtiolle.fi Työavain 600-173-12

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän työavain.
Taiteen keskustoimikunta, PL 293/ Maneesikatu 7, 00171 Helsinki

Lisätietoja tehtävästä:
puheenjohtaja Piia Rantala-Korhonen
0295 330 719

pääsihteeri Esa Rantanen
0295 330 720