Kaakkois-Suomen työskentely-, kohde- ja lastenkulttuuriapurahat vuodelle 2019

Kaakkois-Suomen taidetoimikunta jakoi työskentely- ja kohdeapurahoja yhteensä 165 000 euroa. Työskentelyapurahan sai 10 taiteilijaa. Hakijoita oli 49. Kohdeapurahoja jaettiin 17 taiteilijalle tai työryhmälle. Hakemuksia tuli 57.

Lisäksi toimikunta jakoi lastenkulttuurin kohdeapurahoja yhteensä 8 000 euroa. Lastenkulttuurin kohdeapurahoja jaettiin kolmelle taiteilijalle tai työryhmälle. Hakemuksia tuli 10.

Työskentelyapurahat, yhteensä 85 000 euroa

Kuvataide

Heikkinen Teemu, Imatra, 8 500 €
5 kuukauden työskentelyyn

Hirvelä Markku, Kotka, 6 800 €
4 kuukauden työskentelyyn

Hynninen Sirpa, Lappeenranta, 6 800 €
4 kuukauden työskentelyyn

Mömmö Tapio, Imatra, 8 500 €
5 kuukauden työskentelyyn

Takala Anni, Lappeenranta, 10 200 €
6 kuukauden työskentelyyn

Muotoilu

Majander Sanna, Sippola, 10 200 €
6 kuukauden työskentelyyn

Metso Veera, Imatra, 6 800 €
4 kuukauden työskentelyyn

Musiikki

Mauranen Anja, Imatra, 10 200 €
6 kuukauden työskentelyyn

Näyttämötaide

Jussila-Scherman Emma, Lappeenranta, 10 200 €
6 kuukauden työskentelyyn

Sarjakuva- ja kuvitustaide

Metso Markku, Voikkaa, 6 800 €
4 kuukauden työskentelyyn

Kohdeapurahat, yhteensä 80 000 euroa

Elokuvataide

Hiltunen Jouni, Kuusankoski, 5 000 €
Elokuvan jatkokehittelyyn

Lempiäinen Antti, Helsinki, 3 600 €
Työryhmälle (2 henkilöä) dokumentaarisen elokuvan valmisteluun ja kuvausten aloittamiseen Imatralla

Kuvataide

Anttinen Tiiu, Sippola, 8 400 €    
Kuvanveiston laitehankintoihin

Järvinen Juhani, Simpele, 3 000 €
Baltic Drawing II -näyttelyn järjestäminen Imatran taidemuseossa

Lempinen Jouko, Lappeenranta, 2 500 €
Puuntyöstökoneiden ja -laitteiden hankinta

Peräkylä Hanna, Voikkaa, 3 000 €
Uuden teoskokonaisuuden valmistus- ja näyttelykustannuksiin

Mediataide

Haiko Mikko, Lemi, 7 000 €
Näyttelykustannuksiin

Pitkänen Jonne, Tirva, 6 000 €
Työskentelyyn ja VJ-laitteiston hankintaan

Monitaide

Tilli Lotta, Kouvola, 6 000 €
Työryhmälle (3 henkilöä) kaupunkitaidefestivaalin toteuttamiseen

Muotoilu

Aalto Niina, Kotka, 2 000 €
Digitaalisen piirtämisen välineet kuosisuunnitteluun

Ahola Ulla, Helsinki, 3 500 €
Työryhmälle (3 henkilöä) näyttelyiden järjestämiseen Lappeenrannassa ja Tallinnassa

Manninen Kirsi, Otava, 10 000 €
Työryhmälle (4 henkilöä) Suomi-Brasilia-yhteisnäyttelyn toteuttamiseen Sao Paulossa 2020

Musiikki

Tollin Björn, Sippola, 3 000 €
Till arbetsgrupp Kantele (5 personer) för uppstart av projekt genom repetition och inspelning av finsk folkmusik spelad på nytt sätt

Näyttämötaide

Henttu Jouni, Helsinki, 2 000 €
Työryhmälle (2 henkilöä) teatteri- ja kirjallisuusfestivaalin tuottamiseen

Valokuvataide

Holmström Janette, Imatra, 3 000 €
Työhuoneen varusteluun sekä laitehankintoihin

Metso Juha, Kotka, 6 000 €
REUNALLA (työnimi) -näyttelyn materiaalikustannuksiin

Lastenkulttuurin kohdeapurahat, yhteensä 8 000 euroa

Kirjallisuus

Valtonen Pilvi, Lappeenranta, 1 500 €
Riimipajojen järjestämiseen Lappeenrannan kirjastoissa

Musiikki

Uotila Marianne, Kouvola, 2 500 €
Työryhmälle (2 henkilöä) koko perheen tapahtuman järjestämiseen

Sarjakuva- ja kuvitustaide

Haiko Nina, Lappeenranta, 4 000 €
Lasten kuvakirjan kirjoittamiseen ja kuvittamiseen sekä materiaalikuluihin

Yksi apurahan saaja ei ole antanut suostumustaan tietojen julkaisemiseen verkossa.