Taiteen ja kulttuurin eurooppalaiset rahoittajaorganisaatiot koolla Helsingissä

Kuva: Eija Ristimäki

Taideneuvostojen kansainvälisen yhteistyöjärjestön IFACCAn (International Federation of Arts Councils and Culture Agencies ) eurooppalaisjäsenet kokoontuivat juhannuksen jälkeisellä viikolla Helsingissä.

Taiteen keskustoimikunta isännöi kolmipäiväistä asiantuntijatapaamista, joka alkoi jäsenorganisaatioiden tutkijatapaamisella.

Tutkijakokouksessa esillä oli muun muassa taiteen ja kulttuurin rahoitus sekä valtion tuen vaikuttavuuden arviointi. Eurooppalaiset jäsenorganisaatiot keskustelivat muun muassa taidehallinnon uudistuksista, joita on toteutettu tai meneillään eri puolilla Eurooppaa.

Kulttuuripolitiikan tietokannan WorldCP:n kehitystyö oli yksi kokouksen keskeisistä teemoista. IFACCA on kehittämässä maailmanlaajuista tietokantaa pohjautuen Euroopan neuvoston ja ERICartsin ylläpitämälle Compendium-tietokannalle.

Euroopan unionin uutta rahoitusohjelmaa Creative Europe esitteli Ann Branch Koulutuksen ja kulttuurin pääosastosta. Tavoitteena on, että kulttuurin ja luovan alan toimijat voivat hakea rahoitusta uudesta ohjelmasta vuonna 2014. 

Lisätietoja www.ifacca.org