Taike rahoitti lähes 3000 taidealan toimijaa vuonna 2018

Käsi pistää esiin vihreän esiripun välistä.

Suurimman yksittäisen yhteisöavustuksen vuonna 2018 sai Cirko - Uuden Sirkuksen Keskus. Kalle Nion teos The Green oli Cirkon ohjelmistossa Helsingin juhlaviikoilla syksyllä 2019. Kuva: Kalle Nio.

Vuonna 2018 Taiteen edistämiskeskus rahoitti 704 taide- ja kulttuurialan yhteisön sekä 2116 yksittäisen taiteilijan ja työryhmän toimintaa. Yhteensä Taike jakoi apurahoina, avustuksina ja palkintoina 38,3 miljoonaa euroa.

Taike jakoi yhteisöille 16,1 miljoonaa euroa toiminnan ylläpitoon ja kehittämiseen sekä kohdeavustuksina taide- ja kulttuurihankkeisiin. Yksilöille ja työryhmille suunnattujen apurahojen osuus koko tuesta oli 22,2 miljoonaa euroa. Tiedot käyvät ilmi juuri julkaistusta Taiken vuositilastosta.

Kasvua edellisvuoteen oli lähes yhdeksän prosenttia, mikä johtui pääasiassa opetus- ja kulttuuriministeriöstä Taikeen siirretyistä tukimuodoista. Jos mukaan lasketaan myös Taiken kehittämistoiminta ja muu taiteen edistämistyö, taiteen ja kulttuurin edistämiseen käytetty kokonaissumma nousee 40,7 miljoonaan euroon.

Suuntana suuremmat tukisummat

Taikelle jätettiin vuonna 2018 noin 13 000 tukihakemusta. Hakemusmäärä on ollut viime vuodet laskussa, mutta keskimääräinen avustussumma on noussut.

Yhteisöjen Taikesta saamien avustussummien mediaani oli 10 000 euroa, missä on 25 % nousua edellisvuoteen verrattuna. Yhteisöjen avustussummat vaihtelivat 2000 eurosta yli 200 000 euroon. Yksityishenkilöiden ja työryhmien apurahoina saamien summien mediaani kasvoi viidelläsadalla eurolla 5 500 euroon. Enimmillään yksittäiselle taiteilijalle tai työryhmälle jaettiin apurahaa 30 000 euroa.

”Suuremmat avustukset ja pidemmät apurahajaksot mahdollistavat toiminnan kehittämisen”, sanoo Taiken johtaja Paula Tuovinen. ”Tavoitteena on, että tulevina vuosina tukikentän sirpaleisuus vähenee entisestään ja pääsemme kohti pitkäjänteisempää ja vaikuttavampaa rahoitusta.”

Tuen jakautumisessa ei suuria muutoksia

Taiken tuesta suurin osa meni neljälle taiteenalalle: kuvataiteelle, kirjallisuudelle, näyttämötaiteelle ja musiikille. Nämä alat saivat 59 prosenttia koko tuesta. Samat alat ovat olleet eniten tuettujen joukossa koko suomalaisen apurahajärjestelmän historian ajan.

Apurahojen ja avustusten hakijoista sekä saajista noin puolet oli pääkaupunkiseudulta. Alle 35-vuotiaita oli apurahansaajista 18 prosenttia. Apurahansaajien keski-ikä oli 44 vuotta, joskin taiteenalakohtaiset erot olivat huomattavia.

Taiteen edistämiskeskuksen tuki taiteen ja kulttuurin edistämiseen 2018

Lisätiedot: erityisasiantuntija Paula Karhunen, p. 0295 330 775, paula.karhunen@taike.fi