Arkkitehtitoimisto Aitoaho & Viljanen sai Pohjanmaan taidepalkinnon 2019

Arkkitehtitoimisto Aitoaho & Viljanen on suunnitellut muun muassa Vaasan kävelykeskustan. Kuva: Jussi Tiainen

Pohjanmaan taidetoimikunta palkitsi Arkkitehtitoimisto Aitoaho & Viljanen Oy:n arkkitehdit Heikki Aitoahon ja Kaarlo Viljasen heidän merkittävästä työstään paikallisuutta ja miljöötä korostavassa arkkitehtuurissa. Veikkauksen tuotosta maksettava palkinto on 5 000 euroa.

Toimikunta perusteli palkintoa seuraavasti:

Vaasassa toimivilla arkkitehdeillä Heikki Aitoaholla ja Kaarlo Viljasella on ollut merkittävä ja poikkeuksellinen työura. Heillä oli keskeinen rooli jo 1980-luvulla vaikuttaneessa nuorten radikaalien arkkitehtien paikallisuutta korostaneessa Oulun koulukunnassa.

Vaasaan muutettuaan Aitoaho ja Viljanen mukauttivat toimintatapansa kaksikieliselle alueelle, mikä näkyy muun muassa kylämiljöitä täydentävissä hienovaraisissa ja oivaltavissa rakennuksissa. Näitä varhaisia töitä leimanneet tinkimättömyys, ihmisläheisyys ja humoristisuus ovat säilyneet myös myöhemmissä, kooltaan suuremmissa rakennuksissa. Arkkitehtitoimisto Aitoaho & Viljasen työ näkyy Vaasan kaupunkikuvassa tunnistettavana ja omaleimaisena kerroksena. Tästä osoituksena ovat Vaasan torin suunnittelu ja Rantakadun ympäristön asuinrakennukset sekä suuri joukko asuintaloja ja julkisia rakennuksia.

Arkkitehtien Aitoaho ja Viljanen töissä ovat läsnä kontekstilähtöisyys, raikas toisinajattelu, hienovarainen yksityiskohtien ymmärtäminen ja materiaalien taidokas käyttö. Aitoahon ja Viljasen toimiminen suurten keskusten ulkopuolella ja keskittyminen paikalliseen ympäristön laadun ylläpitämiseen ja parantamiseen ovat olleet esimerkkinä ja innoituksena myöhempien sukupolvien arkkitehdeille. Aitoaho ja Viljanen saivat Suomi-palkinnon 1998.

Pohjanmaan taidetoimikunta on Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelin, joka päättää alueensa apurahoista ja taidepalkinnoista. Taidepalkinto jaetaan vuosittain alueen ansioituneelle taiteilijalle, taiteenalalla toimivalle yhdistykselle tai muulle yhteisölle. Palkinto on tunnustus kuluvan vuoden ansiokkaasta ja merkittävästä työstä. Se voidaan myöntää myös pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta elämäntyöstä tai toiminnasta.

Lisätietoja: Ulla Lassila, erityisasiantuntija, ulla.lassila@taike.fi, 0295 330 860.