Taide voi edistää terveyttä ja hyvinvointia – WHO:n tuore raportti kokoaa tutkimustietoa

Kaksi naista tanssii, toinen heistä on vanhus. Taustalla rollaattoreita.

Maailman terveysjärjestö WHO julkisti ensimmäisen taiteen, terveyden ja hyvinvoinnin yhteyksiä käsittelevän tutkimusraporttinsa 11. marraskuuta 2019 Helsingissä.

Yli 900 julkaisua kattavan laajan tutkimusraportin mukaan on runsaasti näyttöä siitä, että taidetoimintaan osallistuminen voi auttaa parantamaan terveyttä ja hyvinvointia, ehkäistä lukuisia psyykkisiä ja fyysisiä sairauksia sekä hoitaa ja auttaa selviytymään useiden akuuttien ja kroonisten sairauksien kanssa.

Raportissa esitetään myös suosituksia, joiden avulla kulttuuri-, sosiaali- ja terveysala voidaan integroida terveyden ja hyvinvoinnin tueksi kaikissa elämänvaiheissa.

Julkaisutilaisuuden järjestivät yhteistyössä WHO:n Euroopan aluetoimisto, Taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste Taikusydän, Turun ammattikorkeakoulu, Taiteen edistämiskeskus, ArtsEqual-hanke, CERADA/Taideyliopisto, KULTA ry., Opetus- ja kulttuuriministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö ja Wellcome Trust.

Materiaalit WHO:n sivuilla (englanniksi)

Lähde: WHO/Taikusydän