Taiteilijana vanhustyössä? - Taiteilijahaku koulutukseen

Nykyään vain harvat taiteilijat pystyvät elättämään itsensä myymällä töitään ja taideapurahojen avulla. Yhä useampi etsii toimeentuloa taidekentän ulkopuolelta. Uudenlaisen työllistymisvaihtoehdon tarjoavat muun muassa sosiaali- ja terveysalan organisaatiot.

Turussa syyskuussa 2012 alkavan Osaattori-hankkeen koulutuksessa taiteilijat ja luovan alan ammattilaiset saavat tietoa, miksi ja miten ikäihmisten hoivayksikköihin voi viedä taide- ja kult- tuuritoimintaa. Koulutuksen avulla taiteilijat laajentavat osaamistaan vanhustyöhön soveltuvaksi toiminnaksi. Koulutus sisältää myös opintoja tuotteistamisesta ja luovan alan yrittäjyydestä.

Tavoitteena on, että koulutuksen päätyttyä taiteilijat voivat esittää/toteuttaa koulutuksen aikana kehittämänsä toimintamallin ikäihmisten hoivayksikössä.

Koulutus tarkastelee:

·    Mitä seikkoja on huomioitava, kun viedään taidetta ikäihmisten hoivayhteisöihin?

·    Mitä vaatimuksia vanhustyön hoivayhteisöt asettavat taidetoiminnalle?

·    Mitä on taiteilijuus, taiteilijan rooli ja taiteellisen työn edellytykset sosiaalisektorilla?

·    Mitä tarkoittaa luovan alan yrittäjyys taiteilijan kohdalla?

·    Minkälaisia eri toimintamuotoja ja -malleja se sisältää?

·    Mitkä ovat yrittäjämäisen toimintatavan mahdollisuudet ja vaatimukset taiteilijalle?

Opetusmenetelmät ovat valmentavia ja osallistavia. Lähiopetuksen lisäksi käytetään oppimistehtäviä ja opiskeluryhmän vertaistukea.

Koulutus on ilmainen

 

Haku koulutukseen:

Koulutukseen valitaan noin 15 taiteilijaa/ luovan alan toimijaa, jotka ovat kiinnostuneita laajentamaan osaamistaan vanhustyön puolelle tai ovat jo työskennelleet sosiaalisektorilla. Koulutukseen voi hakea kaikkien taidealojen edustajat.

Taiteilijat valitaan koulutukseen 1) ansioluettelon ja 2) motivaatiokirjeen kautta. Tarvittaessa hakijat myös haastatellaan. Motivaatiokirjeessä (korkeintaan kaksi liuskaa, fontti 12) hakija esittelee seuraavat asiat:

·    aikaisempi koulutus- ja työhistoria

·    miksi haluaa osallistua koulutukseen

·    miksi haluaa työskennellä vanhustyössä

·    alustava idea vanhustyöhön soveltuvasta oman taidealan toimintamallista

·    haluaako jatkaa koulutusta Osaamispolussa (Osaamispolun esittely viimeisellä sivulla)

Ansioluettelo ja motivaatiokirje tulee lähettää viimeistään: 7.8.2012 klo 12.00 sähköpostitse osoitteeseen marika.leinonen@turkuamk.fi

Otsikoksi tulee laittaa: Hakemus taiteilijakoulutukseen

Valinnat koulutukseen tehdään viikolla 34. Valinnat tekee erityinen työryhmä, joka koostuu niin sosiaali- kuin taidealan ammattilaisista.

Huom! Koulutukseen osallistuminen edellyttää tiivistä sitoutumista.

Kouluttajina toimivat nukketeatteritaiteilijat:

Marja Susi, taiteilijan ammatti-identiteetti, soveltava taide ja yleisökontakti

Tiina Puranen, taiteilija yrittäjänä ja luova yrittäjyys

Osaattorin koulutusaikataulu:

7.9. klo 10-14 Koulutukseen osallistuva ryhmä tutustuu toisiinsa.

14.9. klo 10-13 Taiteilija yrittäjänä ja luova yrittäjyys, avausluento 1/3. Taiteilijan oman osaamisen jäsentäminen hoivayhteisöön sopivaksi. Mitä on luovan alan yrittäjyys?

21.9. klo 10-16 Mitä on vanhuus sekä yleisökontakti ja taiteilijan ammatti-identiteetti,avausluento I/III

27.9. klo 15-17 Taiteilijan ammatti-identiteetti, osa II/III. Taiteilija hoitolaitoksessa. Koulutuksessa on mukana myös vanhustyön asiantuntija.

3.10. klo 10-14 Taiteilija yrittäjänä ja luova yrittäjyys, osa 2/3. Taiteilijan oman osaamisen jäsentäminen hoivayhteisöön sopivaksi (palvelun ideointi, toimintamalli/konsepti, markkinointi ja myynti),

12.10. klo 12-16 Yleisökontakti ja taiteilijan ammatti-identiteetti, osa III/III -hoivayhteisössä tapahtuva työpaja.

Viikko 42 Oman toimintamallin/konseptin työstämistä, itsenäistä työskentelyä.

26.10. klo 12-16 Taiteilija yrittäjänä ja luova yrittäjyys, osa 3/3. Toimintamallien esittelyt ja palaute.

30.10. klo 10-14 Koulutuksen yhteenveto ja kokemusten vaihtoa, kouluttajat ja hoitohenkilökuntaa paikalla.

31.10. klo 14-16 Koulutus päättyy

Lisätietoja: www.osaattori.fi