Sosiaali- ja terveyssektorille opas onnistuneen taiteilijaresidenssin toteuttamiseen

Vanhuksen ja nuoremman ihmisen kädet ojentuvat kohti suurta kaarnanpalaa.

Kuvanveistäjä Satu Kivi taiteilijaresidenssissä Huhtasuon palvelukeskuksessa Jyväskylässä vuonna 2016. Kuva: Matti Häyrynen

Taiteilijan työskentelystä sosiaali- ja terveysalan yksikössä on saatu hyviä kokemuksia: Onnistunut taiteilijaresidenssi tukee hoitotyötä ja toimintatapojen kehittämistä sekä edistää henkilöstön työhyvinvointia. Tuore menetelmäopas rohkaisee taiteilijaresidenssimallin käyttöönottoon ja tukee onnistuneen residenssin toteuttamista.

Yhteisölähtöinen taiteilijaresidenssi on sosiaali- ja terveysalalle suunnattu toimintamalli, jossa taiteilija työskentelee pitkäkestoisesti sosiaali- ja terveysalan yksikössä, esimerkiksi päiväkodissa, palvelutalossa, päiväkeskuksessa, vankilassa tai sairaalassa.

Tuoreessa menetelmäoppaassa kuvataan onnistuneen residenssin kulkua ja hallintoa vaihe vaiheelta sekä esitellään erilaisia toimintamalleja taiteilijan palkkaamiseen. Residenssimalli pohjautuu Taiteen edistämiskeskuksessa vuodesta 2015 tehtyyn kehittämistyöhön.

”Taiteilijaresidenssiin sitoutunut henkilökunta saa paljon hyötyä työnsä uudistamiseen ja työssä jaksamiseen. Työ tuntuu merkitykselliseltä, kun näkee miten asiakkaat osallistuvat ja lähtevät mukaan taidetoimintaan. Opas rohkaisee ennakkoluulottomuuteen ja innovatiivisuuteen sekä rajat ylittävään yhteistyöhön”, sanoo oppaan laatinut läänintaiteilija Pauliina Lapio.

Julkaisu on suunnattu ensisijaisesti sosiaali- ja terveyssektorin toimijoille. Oppaasta on hyötyä residenssitoiminnasta kiinnostuneelle tai taidetta ja kulttuuria omassa yksikössään jo toteuttavalle toimijalle. Menetelmäoppaassa on runsaasti käytännön esimerkkejä ja tuloksia jo toteutetuista onnistuneista residensseistä eri puolilta Suomea.

Oppaan on laatinut Taiteen edistämiskeskuksen läänintaiteilija Pauliina Lapio osana taiteen käytön, osallisuuden ja hyvinvoinnin kehittämisohjelmaa.

Opas on julkaistu pdf-muodossa Taikusydän-verkoston sivuilla.

Yhteisölähtöinen taiteilijaresidenssitoiminta sosiaali- ja terveysalalla. Menetelmäopas. (pdf)

Lisätiedot ja painetun oppaan tiedustelut

erityisasiantuntija Johanna Vuolasto, Taiteen edistämiskeskus, johanna.vuolasto@taike.fi, p. 0295 330 870
läänintaiteilija Pauliina Lapio, Taiteen edistämiskeskus, pauliina.lapio@taike.fi, p. 0295 330 833