Varsinais-Suomen taidetoimikunnan monikulttuurinen Taide kotouttaa -hanke käynnistyy

Syksyllä Turun Kaupunginteatterin Pikkolossa eri kulttuuritaustaiset taiteilijat kertovat tarinoita. Varsinais-Suomen taidetoimikunnan käynnistämä Taide kotouttaa –hanke tähtää kulttuurien tasavertaiseen kohtaamiseen ja työllistää niin Suomessa syntyneitä kuin maahanmuuttajataustaisiakin taiteilijoita.

Taiteilijat kertovat omasta elämästään, perheestään, kotimaastaan, uudesta kotimaastaan, arkisia, erityisiä ja myyttisiä tarinoita. Tarinoita kertomalla he kohtaavat kulttuuriensa erilaisuuden, arvojensa ja uskomustensa ristiriidat ja löytävät samankaltaisuutensa ja yhteisesti tunnistettavat traditionsa.  Esitykset ovat marras-joulukuussa.

Esityksen rinnalla hanke tarjoaa myös yleisölle työpajojen sarjan. Niihin kutsutaan kulttuurien vuoropuhelusta kiinnostuneita osallistujia. Näiden yleisötyöpajojen tavoite on sama kuin esityksen: eri kulttuurien kohtaaminen taiteen ja tarinoiden kautta.  Työpajat ovat joulu-tammikuussa.

Hankkeen taiteellisesta toteutuksesta vastaa läänintaiteilija Annamari Karjalainen.

TAITEILIJAHAKU

Varsinais-Suomen taidetoimikunta julkistaa taiteilijahaun monikulttuuriseen tarinankerrontaesitykseen, joka toteutetaan syksyllä 2012 Turun Kaupunginteatterissa. Esitykseen palkataan kolme maahanmuuttajataiteilijaa ja kaksi suomalaissyntyistä taiteilijaa. (Koska hanke saa rahoitusta EU:n kotoutusrahastosta, maahanmuuttajataiteilijoiden tulee olla EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta muuttaneita työperäisiä maahanmuuttajia, joilla on oleskelulupa.)

Esityksen lähtökohtana on tarinankerronta eri kulttuureissa - nykytarinat ja myyttinen tarinaperinne. Tavoitteena on käydä kulttuurien välistä vuoropuhelua tarinankerronnan kautta. Esityksen käsikirjoitus syntyy harjoitusprosessin aikana ja koko työryhmän yhteistyön kautta – sen sisältöön vaikuttavat siis voimakkaasti mukana olevien taiteilijoiden oma kulttuuritausta ja elämäntarinat. Taiteellinen vastaava on läänintaiteilija Annamari Karjalainen.

Esityksen rinnalle tehdään myös yleisölle työpajoja, joihin kutsutaan kulttuurien vuoropuhelusta kiinnostuneita osallistujia. Näiden pajojen tavoite on sama kuin esityksen: eri kulttuurien kohtaaminen taiteen ja tarinoiden kautta.  Työpajat ovat joulu-tammikuussa.

Hankkeeseen haetaan ensisijaisesti esiintyviä taiteilijoita. Myös muiden alojen taiteilijat voivat hakea paikkaa, jos heillä on mielestään suhde tarinankerrontaan, mukaan voi siis mahtua muusikko tai kuvataiteilijakin. Hakijat tekevät vapaamuotoisen hakemuksen, jossa kertovat aikaisemmasta taiteellisesta työstään, ja siitä miksi tämä hanke heitä kiinnostaa. Hakijoilta edellytetään välttävää suomen kielen taitoa. Hakemus voi olla kirjallinen esitys tai suullinen äänite ja sitä voi täydentää kuvin tai liittein.

Hakemukset: 20.8.2012 mennessä Varsinais-Suomen taidetoimikuntaan, Linnankatu 24, 20100 Turku

Työskentelyaika: 15.9.2012-15.1.2013

Palkkaus: 2200 €/kuukaudessa

Tiedustelut:  Annamari Karjalainen, annamari.karjalainen@minedu.fi, 0295 330 903, Linnankatu 24, 20100 Turku (lomalla 25.6.-6.8., jonka aikana tiedusteluihin vastaa myös Katriina Lamberg, katriina.lamberg@minedu.fi, 029 5330 907)