Yhteisöjen kirjautuminen Taiken verkkoasiointiin muuttuu 16.3.2020 Suomi.fi-tunnistautumiseksi

Katso-tunnistautuminen OTP- ja PWD-tunnuksilla poistuu käytöstä. Taiken verkkoasiointiin kirjauduttaessa sivu ohjaa jatkossa suoraan Suomi.fi -palveluun, jossa tunnistaudutaan omalla henkilökohtaisella pankkitunnuksella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Valtuuttaminen Suomi.fi-palvelussa

Suomi.fi-valtuuksien avulla annetaan toiselle henkilölle oikeus asioida yhteisön puolesta verkkoasioinnissa. Yhdistysten nimenkirjoittajien tulee käydä valtuuttamassa henkilöt, jotka saavat asioida yhdistyksen puolesta. Taikessa käytössä olevat asiointivaltuutukset ovat:

Valtionavustusten hakemisen valmistelu (organisaatio)

  • Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta valmistella valtionavustusten hakemista ja avustuksiin liittyviä toimenpiteitä.

Valtionavustusten hakeminen (organisaatio)

  • Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta valmistella valtionavustusten hakemista ja avustuksiin liittyviä toimenpiteitä, toimittaa ne käsiteltäväksi sekä peruuttaa hakemuksen.

Valtionavustusten hakeminen ja tietojen hallinnointi (organisaatio)

  • Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta valmistella valtionavustusten hakemista ja avustuksiin liittyviä toimenpiteitä, toimittaa ne käsiteltäväksi sekä peruuttaa hakemuksen ja hallinnoida valtuuttajaan liittyviä tietoja.

Ohjeet Suomi.fi-valtuuksien tekemiseen löytyvät Digi- ja Väestötietoviraston sivuilta.

Ketkä voivat käyttää Suomi.fi-valtuuksia?

Suomi.fi-valtuuksia voivat käyttää seuraavat yhteisöt:

  • liikkeen- ja ammatinharjoittajat (toiminimet)
  • maa- ja metsätaloudenharjoittajat
  • osakeyhtiön, asunto-osakeyhtiön, osuuskunnan, kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön toimitusjohtaja ja yksinoikeudellinen nimenkirjoittaja.
  • yhdistyksen nimenkirjoittaja, jolla on yhdistysrekisteriin merkitty oikeus edustaa yhdistystä yksin

Muut yhteisöt jatkavat Katso-valtuuksien käyttöä. Kirjautuminen verkkoasiointiin tapahtuu näilläkin yhdistyksillä Suomi.fi-tunnistautumisella, mutta kirjautumisen taustalla toimivat edelleen yhteisön vanhat Katso-valtuudet.

Lisätietoja: