Koronaviruspandemian vaikutukset valtionavustuksen käyttämiseen

Koronaviruspandemian perusteella annetut matkustus- ja kokoontumisrajoitukset saattavat vaikuttaa valtionavustuksen saajan mahdollisuuksiin käyttää myönnettyä avustusta tai apurahaa. Esimerkiksi apurahalla tai avustuksella toteutettavaksi aiottu matka, tapahtuma, hanke tai hankinta saattaa rajoitusten takia peruuntua kokonaan, viivästyä tai toteutua suunniteltua suppeampana.

Miten toimia, jos hanke muuttuu tai peruuntuu?

Avustuspäätöksen ehtojen mukaan saajan tulee ilmoittaa Taikelle olennaisesta muutoksesta, joka vaikuttaa avustuksen käyttötarkoituksen toteutumiseen tai käyttöön. Saaja voi hakea erityisavustuksen tai kohdeapurahan käyttötarkoitukseen muutosta avustusvuoden aikana rajoituksista johtuvien muutosten perusteella. Jos hankkeen toteutus viivästyy tai siirtyy, avustuksen tai apurahan käytölle voi hakea normaalin käytännön mukaisesti lisäaikaa. Muutos- ja lisäaikapyynnöt tulee tehdä Taiken sähköisessä asiointipalvelussa.

Jos hankkeesta on jo aiheutunut apurahalla tai avustuksella maksettuja kuluja, mutta palvelua tai hankintaa ei voida käyttää tai siitä ei rajoitusten vuoksi syntynyt avustuksen käytön edellyttämää suoritetta, voidaan kuluerät tapauskohtaisesti tarkastellen hyväksyä edellyttäen, että ovat hakemuksen ja avustuspäätöksen mukaisen hankkeen hyväksyttäviä kuluja.  Vastaavalla tavalla tarkastellaan hyväksyttävien kulujen tilannetta myös yleis- eli toiminta-avustusten käytössä.

Kaikkia avustuksia ja apurahoja koskee edelleen se päätöksissä mainittu normaali ehto, että käyttämättä jäävä avustus/ apuraha tai sen osa tulee palauttaa Taikelle omaehtoisesti (valtionavustuslaki 20 §).

Neuvonta

Lisätietoja apurahan tai avustuksen käytöstä voi tarvittaessa kysyä päätöskirjeessä mainitulta erityisasiantuntijalta tai Taiken asiakaspalvelusta asiakaspalvelu@taike.fi, p. 0295 330 700 (klo 10-14).