Koronan vaikutukset apurahojen ja avustusten käyttöön

Koronaviruspandemia voi vaikuttaa apurahan tai avustuksen käyttöön. Esimerkiksi matka, tapahtuma, hanke tai hankinta saattaa peruuntua, viivästyä tai toteutua suunniteltua suppeampana. Yhteisöille vuodelle 2019 myönnettyjen avustusten selvitysaikaa jatketaan kokoontumisrajoitusten vuoksi. Selvitys tulee toimittaa Taikeen 30.6. mennessä.

Miten toimia, jos toiminta tai hanke muuttuu?

Työskentelyn tuet

Apuraha on myönnetty hakemuksessa olleen työsuunnitelman perusteella. Tässä tilanteessa on ymmärrettävää, että työsuunnitelmia joudutaan muuttamaan. Jos muutos on olennainen, niin ole yhteydessä Taikeen.

Kohdeapurahat

Kohdeapurahalle voi hakea käyttötarkoituksen muutosta. Apurahan käyttöaika on automaattisesti kaksivuotinen, kun hanke käynnistyy myöntövuoden aikana. Käynnistymistä on esimerkiksi hankkeen suunnittelutyö. Jos hanke muuttuu olennaisesti, ole yhteydessä Taikeen.

Toiminta-avustukset

Toiminta-avustuksen saaja voi kohdentaa kuluja muuttuneen tilanteen mukaisesti toimintasuunnitelman sisällä. Vaikka esitys- tai konserttitoiminta olisi tauolla, niin mm. hallinnon kulut saattavat toteutua normaalisti. Jos toimintasuunnitelma muuttuu olennaisesti, ole yhteydessä Taikeen.

Erityisavustukset

Erityisavustukselle voi hakea käyttötarkoituksen muutosta tai avustuksen käytölle jatkoaikaa. Jos hanke muuttuu olennaisesti, ole yhteydessä Taikeen.

Miten toimia, jos hanke peruuntuu?

Jos hanke peruuntuu kokonaan eikä apurahaa tai avustusta voi käyttää, niin se tulee palauttaa Taikelle. Peruuntuneesta hankkeesta voidaan hyväksyä hakemuksen mukaisia kuluja.

Neuvonta

Lisätietoja apurahan tai avustuksen käytöstä voi tarvittaessa kysyä päätöskirjeessä mainitulta erityisasiantuntijalta tai Taiken asiakaspalvelusta: asiakaspalvelu@taike.fi, p. 0295 330 700 (klo 10-14)
Chat-asiakaspalvelu Apurahat ja avustukset -sivuilla (klo 10-14).