Koronaviruksen vuoksi liikkuvuusapurahoissa poikkeuksellisen pieni myöntömäärä alkuvuonna 2020

Vuoden 2020 kahdessa ensimmäisessä jaossa liikkuvuusapurahoja jaettiin yhteensä 22 000 euroa. Apurahoilla rahoitettiin alkuvuoden 2020 matkoja. Liikkuvuusapurahojen haun jatkosta loppuvuodelle 2020 päätetään kesän aikana.

Liikkuvuusapurahan vuoden 2020 kahden ensimmäisen haun hakemuksista suurin osa ajoittui ajalle, jolloin niiden toteutuminen olisi ollut korona-viruksen takia epävarmaa tai mahdotonta. Tästä syystä myöntöjä tehtiin aiempaa huomattavasti vähemmän ja apurahaa myönnettiin kattamaan matkoja, jotka toteutuivat ennen ulkoministeriön matkustamisrajoitusten voimaantuloa. Samasta syystä vuoden 2020 toinen liikkuvuusapurahahaku keskeytettiin.

Osa liikkuvuusapurahojen määrärahasta ohjattiin Taiken korona-apurahahakuihin, osa jätettiin jaettavaksi loppuvuonna 2020, mikäli kansainvälinen liikkuvuus on taas mahdollista. Haun uudelleen avautumisesta tiedotetaan erikseen.

Apurahan sai 13 taiteilijaa, taiteen asiantuntijaa tai työryhmää. Hakijoita oli kahdella hakukierroksella yhteensä 424 kappaletta. 
Liikkuvuusapurahat on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoille, taiteen asiantuntijoille ja työryhmille taiteellisesti tai taiteenalan kannalta merkittäviin hankkeisiin liittyvien ulkomaanmatkojen kustannuksiin. 

Liikkuvuusapurahat (maaliskuussa 2020 päättyneet haut)

Ekebom Terhi, Helsinki, 2000 €
Näyttely- ja residenssimatka Ateenaan

Hyvärinen Lauri, Vantaa, 2000 €
Matka- ja residenssikuluihin, Cité internationale des arts, Pariisi

Kellokumpu Simo, Helsinki, 1000 €
Matka- ja työskentelykuluihin Japaniin

Korkalo Tuomas, Rovaniemi, 1000 €
Matka- ja majoituskuluihin, Pariisi ja Novgorod

Kraama Jonna (Jonna Kina), Tampere, 2000 €
Matka- ja majoituskuluihin Kööpenhaminaan, Berliiniin ja Brysseliin

Laitinen Jaakko, Rovaniemi, 3000 €
Työryhmälle (6 henk.) matka- ja majoituskuluihin Keski-Euroopan kiertueelle

Majamäki Samuli, Helsinki, 3000 €
Työryhmän (3 henk.) Ashimba duon Suomessa asuvien taiteilijoiden esiintymismatkaan Zanzibariin, Tansania

Nieminen Viivi, Helsinki, 1000 €
Matka- ja residenssikuluihin, Mazzano Romano, Italia

Paldanius Maria, Rovaniemi, 1000 €
Matkakuluihin Särön residenssiin, Saksa

Räbinä Paavo, Helsinki, 1000 €
Matka- ja residenssikuluihin, Villa Lante, Rooma

Räisä Hannu, Hämeenlinna, 2000 €
Työryhmälle (2 henk.) esiintymismatkakuluihin Delhiin, Intia

Terävä Anni, Helsinki, 2000 €
Matka- ja residenssikuluihin, Villa Karo, Grand-Popo, Benin

Lisäksi yksi apurahan saaja ei ole antanut suostumustaan tietojen julkaisemiseen verkossa.