Taike mukana kuntien kulttuuritoiminnan Yhteistuumin-hankkeessa

Espoon kaupungin koordinoima Kulttuuria yhteistuumin -hanke on käynnistynyt. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke lisää kuntien välistä yhteistyötä ja vahvistaa kulttuurialan työntekijöiden osaamista.

Kulttuuria yhteistuumin -hankkeen tavoitteena on lisätä kuntien välistä yhteistyötä, vahvistaa kulttuurialan työntekijöiden osaamista ja levittää hyväksi todettuja käytänteitä ympäri Suomea. Samalla lisätään ymmärrystä kulttuurin merkityksestä asukkaiden hyvinvointiin, kaupunkikehitykseen ja alueiden vetovoimaisuuteen. Turun ja Rovaniemen kaupungit toimivat Espoon kumppaneina. Yhteistyötä tehdään Taiteen edistämiskeskuksen kanssa ja Kuntaliiton kanssa.

– Kuntien kehittämistoimien tukeminen tärkeä osa Taiken valtakunnallista taiteen edistämistä. Taikessa suunnitellaankin parhaillaan uusia muotoja asiantuntija- ja palvelutoimiin, jotka suuntautuvat kuntien avuksi. Yhteistuumin-hankkeessa Taike pääsee etsimään vuorovaikutteista tukirooliaan kuntayhteistyöhön, kertoo kehittämispäällikkö Eva-Maria Hakola Taikesta. 

Kehittämistehtävän tuore verkkosivu (www.yhteistuumin.fi) laajenee monipuoliseksi tietopankiksi, jota kaikki kunta- ja kulttuurialan toimijat voivat käyttää etsiessään uusia toimintatapoja ja kontakteja. 

– Seuraavassa vaiheessa lähetämme Suomen jokaiseen kuntaan kyselyn, jonka kautta voi ilmiantaa oman kunnan kulttuuripalvelujen käytössä olevia hyviä käytänteitä, projektikoordinaattori Teemu Hokkanen kertoo. 

– Tätä kautta toivomme saavamme mahdollisimman paljon erilaisia jo käytössä olevia hyviä käytänteitä, jotta voimme koota ne yhteen ja jakaa verkkosivujen kautta eteenpäin muille kunnille. 

Myöhemmin syksyllä on tarkoitus aloittaa kuntavierailut, joiden myötä eri puolilla Suomea työskentelevät kunta-alan kulttuurityöntekijät voivat tutustua hyviin käytäntöihin paikan päällä, solmia uusia ammatillisia kontakteja sekä osallistua asiantuntijan fasilitoimiin työpajoihin. Tämän lisäksi suunnitteilla on seminaareja, webinaareja ja suoraa sparrausapua sitä tarvitseville kunnille. 

Kulttuuri tuo kuntiin vireyttä ja elinvoimaa. Keskeisenä arvona on asukkaiden yhdenvertainen mahdollisuus kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen.