Ministeriö teettää arvioinnin Taiteen edistämiskeskuksen ja sen luottamuselinten toiminnasta

Opetus- ja kulttuuriministeriö teettää arvioinnin Taiteen edistämiskeskuksen ja sen yhteydessä toimivien luottamuselinten eli taideneuvoston ja taidetoimikuntien toiminnasta. Arvioinnin on määrä valmistua joulukuussa 2020.

Arvioinnin tavoitteena on luoda kokonaiskuva Taiteen edistämiskeskuksen ja sen yhteydessä toimivien luottamuselinten organisaatiorakenteen tarkoituksenmukaisuudesta, toiminnan laadusta sekä vaikuttavuudesta säädettyjen lakisääteisten tehtävien osalta. Arvioinnin lähtökohtana on toimialan kehittäminen ja siinä korostuu laaja yhteiskunnallinen näkökulma.  

Arvioinnissa huomioidaan alueellinen ja kansallinen ulottuvuus ja kansainvälinen näkökulma. Lisäksi huomioon otettavaksi tulee mm. toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset sekä valtioneuvoston linjaukset.  

Arviointi ei koske viraston yhteydessä olevia kirjailijoiden ja kääntäjien apurahalautakuntaa eikä kuvataiteen näyttöapurahalautakuntaa. Myöskään valtionavustustoiminnan vaikuttavuus tai taiteen edistämisen rahoitusjärjestelmät eivät kuulu arviointiin. 

Arvioinnin toteuttaa Frisky & Anjoy Oy.

Lisätietoja:

- kulttuuriasiainneuvos Katri Santtila, OKM, p. 0295 330 285, katri.santtila(at)minedu.fi
- toimitusjohtaja Petri Uusikylä, Frisky & Anjoy Oy, p. 040 5777 516, petri.uusikyla(at)frisky.fi