Taiken yhteisöhakijat tarvitsevat Suomi.fi-tunnukset

Yhteisöjen kirjautuminen Taiken verkkoasiointiin vaatii Suomi.fi-tunnistautumisen. Yhteisöt, jotka eivät pysty ottamaan käyttöön Suomi.fi-valtuuksia omatoimisesti, voivat nyt tehdä hakemuksen virkailijavaltuuttamispalvelussa.

Suomi.fi-valtuuksien avulla annetaan toiselle henkilölle oikeus asioida yhteisön puolesta verkkoasioinnissa. Yhdistysten nimenkirjoittajien tulee käydä valtuuttamassa henkilöt, jotka saavat asioida yhdistyksen puolesta. 

Yhteisöt, jotka eivät pysty ottamaan käyttöön Suomi.fi-valtuuksia omatoimisesti, voivat nyt tehdä hakemuksen virkailijavaltuuttamispalvelussa. Tällaisia yhteisöjä ovat esimerkiksi kunnat sekä yhdistykset, joiden nimenkirjoittajilla ei ole yhdistysrekisterin mukaan oikeutta edustaa yhdistystä yksin. 

Ohjeet Suomi.fi-valtuuksien tekemiseen löytyvät Suomi.fi-sivuilta: https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista.

Valtuushakemuksen tekeminen virkailijavaltuuttamispalvelussa

Organisaation edustaja tekee valtuuksien rekisteröintihakemuksen Suomi.fi-verkkopalvelussa.

  1. Tutustukaa Suomi.fi-valtuudet ohjeisiin.
  2. Selvittäkää, ketkä organisaatiossa ovat toimivaltaisia allekirjoittamaan valtuushakemuksen organisaationne puolesta Suomi.fi-verkkopalvelussa. 
  3. Valitkaa henkilöt, ketkä jatkossa hallinnoivat yhteisön Suomi.fi-valtuuksia. Esimerkiksi sama henkilö/henkilöt, joilla on tähän asti ollut Katso-pääkäyttäjärooli/-rinnakkaispääkäyttäjärooli. 
  4. Selvittäkää, ketkä kaikki asioivat yhteisön puolesta sähköisessä asiointipalveluissa ja tarvitsevat sitä varten Suomi.fi-valtuuden. Valtuusrooleja on eritasoisia, alla tarkemmat kuvaukset valtuusrooleista. 
  5. Varmistakaa, että henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai varmennekortti, joilla voi tunnistautua Suomi.fi valtuuspalveluun.
  6. Virkailijavaltuuttamispalvelu löytyy osoitteesta https://www.suomi.fi/valtuudet/valtuushakemus 
  7. Valtuushakemuksen käsittelyn jälkeen valtuutusoikeuden saaneet henkilöt voivat antaa työntekijöille Suomi.fi-valtuuksia omatoimisesti Suomi.fi-valtuudet -palvelussa.

Taikessa käytössä olevat asiointivaltuutukset ovat:

Valtionavustusten hakemisen valmistelu (organisaatio)

Valtuutettu voi valmistella valtionavustusten hakemista ja avustuksiin liittyviä toimenpiteitä.

Valtionavustusten hakeminen (organisaatio)

Valtuutettu voi valmistella valtionavustusten hakemista ja avustuksiin liittyviä toimenpiteitä, toimittaa ne käsiteltäväksi sekä peruuttaa hakemuksen.

Valtionavustusten hakeminen ja tietojen hallinnointi (organisaatio)

Valtuutettu voi valmistella valtionavustusten hakemista ja avustuksiin liittyviä toimenpiteitä, toimittaa ne käsiteltäväksi sekä peruuttaa hakemuksen ja hallinnoida valtuuttajaan liittyviä tietoja.

Lisätietoja:

asiakaspalvelu@taike.fi
asiakaspalvelupuhelin 0295 330700
Chat-asiakaspalvelu Apurahat ja avustukset -sivulla.