Taideneuvosto sosiaaliturvakomitealle: taiteilijoiden asema väliinputoajina vaatii huomiota

Taideneuvosto antoi kannanoton sosiaaliturvaa uudistavalle parlamentaariselle komitealle. Taideneuvosto toteaa, että taiteilijoiden asemaan sosiaaliturvajärjestelmän väliinputoajina tulee kiinnittää erityistä huomiota. Taideneuvosto teki uudistukseen neljä konkreettista ehdotusta.

Taiteilijat ovat olleet moninaisen työmarkkina-aseman edelläkävijöitä jo vuosikymmeniä. Sosiaaliturvajärjestelmää uudistaessa tulisi luoda sellaisia ratkaisuja, jotka parantavat myös heidän sosiaaliturvaansa. Koronaepidemia on entisestään kurjistanut taiteilijoiden asemaa, mutta toimeentulon ja sosiaaliturvan perusongelmat ovat olleet olemassa jo sitä ennen. Taideneuvoston kannanotto liittyy Taiteen edistämiskeskuksen tavoitteeseen parantaa taiteilijoiden toimeentulon edellytyksiä. 

Taideneuvoston kannanotto

Valitettavasti taiteilijuus on nykyisissä sosiaaliturvan ja verotuksen järjestelmissämme usein ongelma, koska taiteilijan työnkuvaa ei viranomaisyhteyksissä ymmärretä. Työn ja tulojen pirstaleisuus ja moninaisuus aiheuttavat väliinputoamista ja hankausta yhteiskunnan tukijärjestelmässä. Työvoimapoliittisesta näkökulmasta taiteilijan työnkuva, ammattitaidon ylläpidon välttämättömyys ja metatyö (oman työn esillä pitäminen, epätyypillinen työnhaku ja oman työskentelyn järjestäminen) johtavat usein ammattitaiteilijalle epäedullisiin tulkintoihin. 

Taiteilija voidaan nykyään tulkita omassa työssään työllistyväksi, vaikkei työstä syntyisikään tuloja. Esimerkiksi kuvataiteilija voidaan katsoa omassa työssään työllistyneeksi tai yrittäjäksi, jos hänen teoksiaan on myynnissä taiteen verkkokaupassa tai hän esittelee verkossa teosportfoliotaan. Ongelmia syntyy myös, kun apurahakausi päättyy ja ennen seuraavaa työllistymistä tarvittaisiin työttömyysturvaa.  

Järjestelmän tulisi tunnistaa pirstaleinen, useiden työmarkkina-asemien välillä liikkuva työ ansiotyöksi, silloin kun kyse ei ole aidosta yritystoiminnasta. On myös parannettava yrittäjätyyppistä työtä tekevien taiteilijoiden asemaa.  

Ehdotamme, että:

  1. Järjestelmää tulisi yhtenäistää ja selkiyttää niin, ettei väliinputoamista tapahdu.
  2. Työvoimaviranomaisten tulkintaohjeita työssäoloehdosta ja omassa työssä työllistymisestä tulisi selkeyttää niin, että myös taiteen harjoittajat voivat luottaa ansioperustaiseen sosiaaliturvajärjestelmään.
  3. Tekijänoikeustulojen ei tule leikata sosiaaliturvaa, sillä tekijänoikeustulot eivät myöskään kerrytä sosiaaliturvaa. Tämä asia olisi korjattavissa asetustasolla välittömästi.
  4. Taiteilijaa ei tule tulkita omassa työssään työllistyväksi, jos työstä ei synny tuloja.