Rakennustutkija Liisa Nummelin sai Satakunnan taidepalkinnon 2020 | Tiedote

Liisa Nummelin

Satakunnan taidetoimikunta palkitsi rakennustutkija Liisa Nummelinin hänen pitkästä urastaan rakennustaiteen suojelijana. Palkinnolla toimikunta haluaa korostaa rakennustaiteen merkitystä taidemuotona, joka vaikuttaa kaikkialla arkiympäristössämme. Palkinto on 5 000 euroa.

Toimikunta perusteli palkintoa seuraavasti:

Liisa Nummelin on tehnyt arvokasta työtä koko Satakunnan alueella rakennusperinnön, arkkitehtuurin ja kulttuuriympäristöjen säilyttämiseksi. Hän on toiminut Satakunnan Museon rakennustutkijana jo runsaat 30 vuotta. Työssään Nummelin toimii rakennussuojelun asiantuntijana lähtien kaavoituskysymyksistä koko maakunnan alueella aina yksittäisiä rakennuksia koskeviin ratkaisuihin. Perustana on rakennettua ympäristöä koskevan tiedon kokoaminen ja levittäminen, jota Nummelin on näkemyksellisesti edistänyt. Rakennusinventointeja on ulotettu modernin arkkitehtuurin kohteisiin ja tiedon vapaata saatavuutta on edistetty karttapalveluiden välityksellä.

Liisa Nummelin on ottanut julkisuudessa aktiivisesti kantaa suojelukysymyksiin. Hän on kehittänyt asiantuntemustaan jatkuvasti ja jakanut sitä luennoin, kirjoituksin ja opastuksin ja eri tapahtumissa. Työ on muuttunut entistäkin haasteellisemmaksi, rakennusperinnön ja modernin arkkitehtuurin ollessa uhattuna monelta suunnalta. Arvokohteita puretaan kosteus- ja homeongelmien, todellisten tai kuviteltujen takia. Kiinteistöjen kunnossapidon haasteet ovat lisääntyneet käyttötarkoitusten muuttuessa, teknisten ja materiaalisten vaihtoehtojen moninaisuudessa ja taloudellisten vaatimusten paineessa. Nykyisessä toimintaympäristössä on varsin vaativaa puolustaa arkkitehtuurin arvoja.

Nummelinin innovatiivinen hanketyöskentely on tuonut lisäresursseja ja näkyvyyttä. Esimerkiksi Satakunnan rakennusperinnön hoito -projekti (1998–2000) oli lähes 2,5 miljoonan euron EU-hanke, jonka näkyvänä tuloksena olivat lähes sadan arvorakennuksen ja rakennetun ympäristön korjaushankkeet. Pisara-hanke edisti rakennuskulttuuriselvityksiä ja kulttuuriympäristöohjelmia Satakunnan kunnissa ja tuotti myös Satakunnan kulttuuriympäristöohjelman 2009–2015.

Nummelin toimi Satakunnan taidetoimikunnan puheenjohtajana ja jäsenenä kaikkiaan yhdeksän vuotta. Toimikunnassa hän nosti esille arkkitehtuuria ja vaikutti Satakunnan arkkitehtuuripoliittisen ohjelman ”Kauas katse kantaa” (2012) syntymiseen.

Liisa Nummelin on antanut kasvonsa rakennussuojelutyölle ja arkkitehtuurin arvojen puolustamiselle Satakunnassa.

Satakunnan taidetoimikunta on Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelin, joka päättää alueensa apurahoista ja taidepalkinnoista. Taidepalkinto jaetaan vuosittain alueen ansioituneelle taiteilijalle, taiteenalalla toimivalle yhdistykselle tai muulle yhteisölle. Palkinto on tunnustus kuluvan vuoden ansiokkaasta ja merkittävästä työstä. Se voidaan myöntää myös pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta elämäntyöstä tai toiminnasta.

Lisätietoja: 
Sari Ilmola, erityisasiantuntija, sari.ilmola@taike.fi, 0295 330 830.