Taideneuvosto vaatii tulevaisuudennäkymää ulos kulttuurialan kriisistä – vaarana peruuttamattomat vauriot työllistävälle alalle

Taideneuvosto on syvästi huolestunut koronarajoitusten vaikutuksista taide- ja kulttuurialan tulevaisuudelle. Pandemian vaarallisuus ja tilanteen arvaamattomuus ymmärretään, mutta rajoitukset ovat kohdistuneet kohtuuttoman rajusti ja osin perusteettomasti juuri kulttuurin kenttään. Tämän kriisin lisäksi kulttuurialaa uhkaa veikkausvoittovarojen jyrkkä pudotus. Taideneuvoston puheenjohtaja Juha Itkonen vaati tänään valtiosihteeri Tuomo Puumalalta tulevaisuudennäkymää, jonka turvin tekijät voivat sietää yhä jatkuvaa epävarmuutta ja jatkaa toimintaansa.

Yhteiskunnalliset rajoitustoimet iskivät vuonna 2020 rajusti koko kulttuurialalle. Erityisen lamauttava isku on ollut esittävien taiteiden kentällä, jossa käytännössä koko toiminta on tälläkin hetkellä estettynä. Tilanne näyttää jatkuvan yhtä epävarmana, ja inhimillinen hätä työn tekemisen mahdollisuuksista ja toimeentulosta kasvaa kuukausi kuukaudelta. 

Taideneuvoston puheenjohtaja, kirjailija Juha Itkonen on taideneuvoston kokouksessa tänään esittänyt opetus- ja kulttuuriministeriön valtiosihteeri Tuomo Puumalalle tarpeen pikaisesta suunnitelmasta, jolla kulttuuriala selviää koronakriisistä edes kohtuullisilla vaurioilla.

- Kriisiä on kestetty ja tilanteeseen sopeuduttu, mutta jaksamisen henkiset ja taloudelliset rajat alkavat tulla vastaan. Rajoitusten kohdentumisesta koettu epäoikeudenmukaisuus on syventynyt perustelluksi epätoivoksi koko toiminnan tulevaisuudesta. Sitä lievittämään tarvitaan rahallisen tuen lisäksi exit-strategia vallitsevista rajoituksista. Varmuutta tulevasta ei pandemian oloissa voi olla kellään, mutta elämä limbossa ei voi jatkua loputtomiin, Juha Itkonen sanoo.

- Jo nyt on selvää, että koko suomalaisen kulttuurin kenttä kokee pandemiasta pitkäkestoisia vaurioita. Tämän katastrofin lisäksi kulttuurialaa uhkaa jälleen täysin kohtuuttomasti nimenomaan taiteen kenttään kohdistuva näkymä veikkausvoittovarojen rajusta pudotuksesta. Yhdessä koronan taloudellisten seuraamusten kanssa nämä leikkaukset johtaisivat lainkaan liioittelematta taidetoiminnan täystuhoon. Taideneuvosto vaatii, että valtion vuoden 2022 taidebudjetissa kompensoidaan täysimääräisesti taide- ja kulttuuritoiminnan veikkausvoittovarojen leikkaukset.

Erityistä huolta taideneuvosto kantaa koronakriisin osalta nuorten, vasta valmistuvien taiteilijoiden tulevaisuudesta. Kun työtilaisuuksia ei ole, ei ole myöskään mahdollisuuksia ammatilliseen kentänvaltaukseen. Jo sovitut ohjelmistot siirtyvät eteenpäin ja täyttävät muutenkin riittämättömät ja kilpaillut esitystilat pitkälle tulevaisuuteen. 

Taideneuvosto muistuttaa, että ennen pandemiaa luovat alat olivat vahvassa kasvussa myös taloudellisesti. Jos niiden herkkä infrastruktuuri tuhoutuu, sitä on hyvin vaikea luoda uudestaan.

- Jos luovan alan annetaan nyt romahtaa, menetetään sen tuleva potentiaali työllistää ja tuottaa hyvinvointia. Mikäli kulttuurimme kenttä rapautuu, siitä eivät suinkaan kärsi ainoastaan taiteen tekijät vaan myös sen kuluttajat ja koko suomalainen yhteiskunta, Juha Itkonen sanoo.

Taideneuvosto on Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelin, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää. 

Haastattelupyynnöt:

Laura Manninen, viestintäpäällikkö, puh. 029 533 0843, laura.manninen@taike.fi