Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta uudistaa asiantuntijuutta taiteen keinoin | Uutinen

Kolme ihmistä istuu tuolilla salissa

Työskentelyyn osallistui kahdeksan eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan valitsemaa asiantuntijaa sekä neljä Taiken kutsumaa eri alojen taiteilijaa. Kuva: Krista Petäjäjärvi

Eduskunnan tulevaisuusvaliokuntaa kiinnostaa skenaariot liittyen ikääntymiseen tulevaisuuden Suomessa vuonna 2060. Perinteisen asiantuntijakuulemisen sijaan valiokunta halusi käsitellä aihetta taiteellisen ajattelun keinoin. Tähän tarpeeseen Taike kehitti tulevaisuusvaliokunnalle työtavan, jossa asiantuntijoiden näkemykset kehittyivät vuorovaikutuksessa taiteen ja luovien menetelmien kanssa.

Ikääntyminen ja tulevaisuuden Suomi- hankkeen työskentelyyn osallistui kahdeksan eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan valitsemaa asiantuntijaa sekä neljä Taiken kutsumaa eri alan taiteilijaa. Asiantuntijat ja taiteilijat työskentelivät kuuden kuukauden mittaisen jakson aikana sekä yhdessä että yksin. Tästä työskentelyn tuottamasta uudesta ajattelusta koottiin valiokunnalle lausunto.

Työskentelyssä hyödynnetty taidevälitteinen asiantuntijadialogi mahdollisti yksittäisten asiantuntijanäkökulmien sijaan yhteisesti muodostuvan uuden ymmärryksen ja innovoinnin. Ikääntyminen ja tulevaisuuden Suomi -hanke on esimerkki asiantuntijuuden laajentumisesta ja taiteilijan asiantuntijuuden sisällyttämisestä uuden ajattelun luomiseen. 

Työskentelyn tulokset esitettiin Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle 16.4. Hankkeen sisältöjä ja menetelmää esitellään tarkemmin myöhemmin eduskunnan julkaisusarjassa julkaistavassa raportissa. Aiheesta ja hankkeessa muodostuneista uusista taideteoksista kuratoidaan myöhemmin myös näyttely. 

Työryhmän kokoama lausunto (pdf)

Työryhmän asiantuntijat:

Professori Heikki Hiilamo, Helsingin yliopisto
VTM Reima Launonen, Filosofian Akatemia
Dosentti, johtava tutkija Jaana Leikas, VTT
Kehitysjohtaja Eeva Mäkinen, Itä-Suomen Hyvinvointivoimala
Tutkimusjohtaja Anna Rotkirch, Väestöliitto
Palvelujohtaja Helena Räsänen, Sipoon kunta (eläkkeellä)
Toimitusjohtaja Eija Sorvari, Miina Sillanpään säätiö
Suunnittelija Annele Urtamo, Ikäinstituutti
Taiteilijat:
Performanssitaiteilija Artor Jesus Inkerö
Runoilija, kirjailija Harry Salmenniemi
Esitystaiteilija Juha Valkeapää
Kuvataiteilija Niina Vatanen

Taikessa hankkeesta vastaavat läänintaiteilijat Krista Petäjäjärvi ja Aura Seikkula. Hanke on osa Taiteilijan asiantuntijuuden ja välittäjätoiminnan kehittämisohjelman toimintaa.