Taikeen kaksi uutta taideasiantuntijaa kehittämään kunnille suunnattuja palveluita | Tiedote

Kuntapalveluissa aloittaa kaksi uutta asintuntijaa: YTM Kaisa Koskela ja MuM, FM Taina Laitinen. Vasemmalla Kaisa Koskela, kuva: Kaisa Koskela. Oikealla Taina Laitinen, kuva: Studio Korento, Harri Mäenpää.

Taiteen edistämiskeskus vahvistaa kunnille ja muille julkisen sektorin toimijoille suunnattuja palveluitaan. Kuntapalveluissa työskentelee toukokuun alusta lähtien kaksi taideasiantuntijaa.

Valmisteilla olevassa asiantuntijapalvelussa tuetaan kuntia taide- ja kulttuuritoiminnan kehittämisessä. Samalla edistetään taiteilijoiden toimeentuloa ja taideyhteisöjen toimintamahdollisuuksia. Tavoitteena on auttaa kuntia vastaamaan uudistuneen kuntien kulttuuritoimintalain vaatimuksiin sekä edistää alan rahoitusmahdollisuuksia maakuntatasolla.

Tuoreen Taiteen ja kulttuurin barometrin mukaan sekä taiteilijoilla että kunnilla on kiinnostusta tehdä enemmän yhteistyötä keskenään.

- Haluamme ottaa kunnat mukaan rakentamaan uutta palvelua, jotta varmistumme sen vaikuttavuudesta. Kunnat ovat merkittävä kulttuuripoliittinen toimija ja samalla erittäin tärkeä taiteilijoiden työllistäjä, sanoo Taiteen edistämiskeskuksen johtaja Paula Tuovinen.

Kuntia tukevat myös Taiken kaksi muuta palvelua. Julkisen taiteen asiantuntijapalvelut auttaa kuntia muun muassa tekemään julkisen taiteen strategioita ja rakenteita sekä suunnittelemaan taidehankintoja osana rakentamista. Kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijapalvelut neuvoo esimerkiksi kuntien kulttuuritoimintalain toimeenpanossa kulttuurihyvinvoinnin osalta.

Kaksi uutta taideasiantuntijaa

Kuntapalveluissa aloitti toukokuussa kaksi taideasiantuntijaa. MuM, FM Taina Laitinen työskentelee Kuopion toimipisteessä ja YTM Kaisa Koskela Helsingin toimipisteessä. Tehtävät ovat viisivuotisia.

Taina Laitisella on kokemusta taide- ja kulttuurikentällä toimimisen lisäksi kulttuurilähtöisen elinkeinotoiminnan kehittämisestä luovilla aloilla, ohjelmatyöstä ja palvelujen kehittämisestä aluehallinnon tasolla sekä laajaa tuntemusta taiteen ja kulttuurialan sekä luovien alojen rahoitukseen soveltuvista rahoituslähteistä EU/EAKR-rahoitukset mukaan lukien. Laitinen on aloittanut osa-aikaisesti Taikessa ja työskentelee 1.9. alkaen täyspäiväisenä.

Koskelalla on pitkä ura Espoon ja Vantaan kaupungeissa. Hänellä on monipuolista osaamista ja kokemusta kuntaorganisaation kulttuuripalveluista ja erilaisten sidosryhmien sekä kehittämisteemojen parissa työskentelystä.

Taideasiantuntijan tehtäviin tuli yhteensä 62 hakemusta.

Kuntapalvelutiimiä johtaa erityisasiantuntija Antti Huntus.

Lisätiedot: Antti Huntus, p. 0295 330 810, antti.huntus@taike.fi