Miltä näyttää unelmien todellisuus ilman rajoituksia, kysyy M_itä? -nykytaiteen biennaali | Uutinen

M_itä-näyttelyn logo

Taiteilija Jani Leinosen kuratoima näyttely kokoaa yhteen itäsuomalaisen taiteen parhaimmistoa Mikkelin taidemuseoon 12.6.–10.10. Mukana on 12 taiteilijaa tai taiteilijaryhmää. Taidemuseon lisäksi biennaalin teoksia on sijoitettu kaupungin keskustaan ja lähiympäristöön.

Mikkelin M_itä? Nykytaiteen biennaaliin haettiin teosehdotuksia teemalla "paras mahdollinen maailma" Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan taiteilijoilta. Teosehdotuksia tuli 65 taiteilijalta tai taiteilijaryhmältä. Näyttelyn kuraattori Jani Leinonen valitsi yhdessä yhteistyömuseoiden kuraattoreiden kanssa 12 taiteilijaa tai taiteilijaryhmää Mikkelin biennaaliin. Valinnoissa painottui taiteellisen mielenkiinnon ohella teosehdotusten tapa käsitellä biennaalin teemaa sekä tavoite rakentaa monipuolinen ja mielenkiintoinen näyttely, joka kuvastaa alueen tämänhetkistä taidekenttää. Teosehdotukset vastasivat hyvin kuraattori Leinosen asettamaan haasteeseen kuvitella unelmien todellisuus ilman rajoituksia.
 
M_itä? Nykytaiteen biennaaliin 2021 valittiin seuraavat taiteilijat: Jaakko Autio, Emma Fält, Reetta Gröhn-Soininen, Marjo Hallila, Antti Immonen, työryhmä Unski Immonen ja Väinö Makkonen, Ville Löppönen, Jaana Partanen, Antti Rönkä, Hanna Vahvaselkä, Iida Valkonen ja Tarja Wallius.
 
Biennaalin teema on entistä ajankohtaisempi juuri nyt, kun tulevaisuus näyttäytyy epävarmana. Dystooppisten tulevaisuuskuvien vastapainoksi kaipaamme utooppista ulottuvuutta, maailmaa missä ongelmille on keksitty ratkaisut. Taide itsessään on arvokas asia, joka tekee maailmasta paremman. Ja kääntäen, myös taide tarvitsee utopioita toimiakseen. 
 
M_itä? Nykytaiteen biennaali on uudenlainen kahden vuoden välein toistuva nykytaiteen näyttelykokonaisuus Itä-Suomessa. Kyseessä on yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen sekä Kuopion, Mikkelin ja Joensuun taidemuseoiden kesken toteutettu nykytaiteen laaja näyttelyprojekti. M_itä?-biennaalin pohjana on aluetaidenäyttelyperinne, mutta ei vanhaa elvyttäen. Biennaalin ideana on yhteistyöhön, vuoropuheluun ja mentorointiin pohjautuva kuratointi, joka tähtää linjakkaaseen nykytaiteen näyttelyyn, nostamalla esiin ammattimaisesti tuotettua ”lähitaidetta” ja taiteilijoita. Yleisölle biennaali tarjoaa kattavan kuvan itäsuomalaisesta nykytaiteesta. 
 
Ensimmäinen M_Itä? Nykytaiteen biennaali oli esillä Kuopion taidemuseossa 2019–2020. Mikkelin 2021 biennaalin jälkeen kolmas biennaali järjestetään Joensuun taidemuseossa 2023. Joensuun jälkeen kierros jatkuu uudestaan Kuopiosta vuonna 2025.
 
Lisätietoja: