Oulun läänin taidetoimikunta hakee suunnittelijaa

Oulun läänin taidetoimikunta hakee määräaikaista suunnittelijaa ajalle 01.09.2012 - 31.08.2014. Hakuaika päättyy 15.08.2012 kello 16:15. Hakemukset ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän www.valtiolle.fi kautta. Työavain 600-188-12.

Virkaan ei ole säädettyä kelpoisuusvaatimusta. Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttavat soveltuva alan koulutus, hyvät IT-valmiudet sekä työkokemus taide- ja kulttuurialan hanketehtävissä. Myös kansainvälinen työkokemus auttaa tehtävän menestyksellistä hoitamista. Oulun läänin taidetoimikunnan toimialueen (Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien) tuntemus on eduksi.

Suunnittelijan tehtäviin kuuluu taide- ja kulttuuriprojektien avustamista, asiakaspalvelua sekä sähköisestä viestinnästä vastaamista. Projektityöhön kuuluu hankehakemusten valmistelua ja rahoituskanavien hallintaa.

Taide- ja kulttuurihallinnon tuntemus katsotaan eduksi.

Arvostamme ryhmätyöskentelijää, joka ottaa vastuun omasta työstään ja saattaa annetut työtehtävät loppuun saakka. Arvostamme tarkkuutta työtehtävien suorittamisessa. On myös tärkeä hahmottaa kokonaisuuksia, esimerkiksi omat työtehtävät suhteessa Taiteen keskustoimikunnan työhön taiteen edistämiseksi.

Hakijalta odotetaan erinomaista suullista ja kirjallista suomen kielen sekä tyydyttävää ruotsin kielen taitoa. Lisäksi englannin kielen taito on välttämätön. Venäjän kielen osaaminen luetaan eduksi.

Virka on sijoitettu Taiteen keskustoimikunnan palkkausjärjestelmässä vaativuusryhmään 5 (tehtäväkohtainen palkanosa 2230,94 euroa/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 45 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Työ edellyttää matkustamista.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän www.valtiolle.fi kautta.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi osoitteeseen
Taiteen keskustoimikunta, PL 293/ Maneesikatu 7, 00171 Helsinki. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän työavain. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja tehtävästä:
taidetoimikunnan pääsihteeri Ulla Lassila
p. 0295 330 860
Oulun läänin taidetoimikunta, Veteraanikatu 9 A, 90130 Oulu.