Taiteilijaeläkkeitä ei riitä kaikille, jotka sen tarvitsevat ja ansaitsevat – Taideneuvosto vaatii taiteilijaeläkkeiden määrän lisäämistä | Uutinen

Taideneuvosto keskusteli tänään kokouksessaan ylimääräisten taiteilijaeläkkeiden riittämättömästä määrästä. Eläkkeiden hakijoiden määrä on kasvussa.

Taiteilijaeläkettä ei voi saada hakija, jonka eläketulot ja muut pysyvät tulot ylittävät tietyn tulorajan. Siitä huolimatta vain noin joka kymmenennelle hakemuksen jättäneelle ansioituneelle taiteilijalle pystytään tällä hetkellä myöntämään taiteilijaeläke. Useimmat hylätyistä hakemuksista olisivat täyttäneet taiteilijaeläkkeen myöntökriteerit.

Taideneuvosto ehdottaa, että vuosittain myönnettävien uusien ylimääräisten taiteilijaeläkkeiden määrää nostetaan nykyisestä 51 täydestä eläkkeestä sataan eläkkeeseen. Määrärahan lisäystarve on noin miljoona euroa vuodessa.

Taideneuvosto myös muistuttaa, että taiteilijaeläkkeiden määrän kasvattaminen olisi hallitusohjelman mukainen tavoite. Taiteilija ei usein toimi työsuhteessa, josta kertyisi eläkettä. Tämä vuoksi ylimääräisten taiteilijaeläkkeiden tarve on suuri. 

Taideneuvosto on Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelin, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää. 

Lisätietoja:
johtaja Paula Tuovinen, p 0295 330 703