Toimittaja ja kulttuuriaktivisti Outi Airolalle Pohjanmaan taidepalkinto 2021 | Tiedote

Nainen seisoo punaisen puurakennuksen edessä ja katsoo kameraan.

Outi Airola Kahvila Sahan pihalla. Kuva: Ulla Vakkuri.

Pohjanmaan taidetoimikunta palkitsi Outi Airolan hänen monipuolisesta kulttuuritoiminnastaan Kahvila Sahassa. Palkinnon suuruus on 10 000 euroa.

Toimikunta perusteli palkintoa seuraavasti:

Kahvila Saha on kulttuurikahvila meren rannalla, Kokkolan Ykspihlajan kaupunginosassa. Toimittaja ja paikallisaktiivi Outi Airola perusti kahvilan vuonna 2012 kotinsa pihapiiriin, sahan vanhan konttorin piharakennukseen.

Kahvila Saha on noussut nopeasti sekä paikalliseen että valtakunnalliseen tietoisuuteen ja saavuttanut suosiota. Kahvilan kulttuuri- ja taidetarjonta on poikkeuksellisen laadukasta ja laaja-alaista. Eri taiteenlajit ovat hyvin edustettuina: musiikkia eri tyyleissä, teatteria, tanssia, taidenäyttelyitä, sirkustaidetta jne. Heinäkuussa kahvila toimii Ykspihlajan kulttuuriviikko -festivaalin keskeisenä tapahtumapaikkana. Kahvila Saha on tarjonnut lisäksi foorumin päättäjien, kulttuurin ammattilaisten ja kansalaisten väliseen keskusteluun.

Outi Airola on luonut Kahvila Sahasta merkittävän ihmisten, kulttuurin ja taiteen kohtaamispaikan. Airola on avosieluinen, ihmisläheinen ja väsymätön taiteen tukija. Kahvila Saha on helposti lähestyttävä ja ilmapiiriltään aidosti avoin kulttuurin kehto. Kahvila Saha on paikka, jossa raja-aidat häviävät ja yhteisöllisyys elää.

Pohjanmaan taidetoimikunta on Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelin, joka päättää alueensa apurahoista ja taidepalkinnoista. Taidepalkinto jaetaan vuosittain alueen ansioituneelle taiteilijalle, taiteenalalla toimivalle yhdistykselle tai muulle yhteisölle. Palkinto on tunnustus kuluvan vuoden ansiokkaasta ja merkittävästä työstä. Se voidaan myöntää myös pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta elämäntyöstä tai toiminnasta.

Lisätietoja:

Arja-Liisa Räisänen, ma. erityisasiantuntija, arja-liisa.raisanen@taike.fi, 0295 330 722.