Taiteen edistämiskeskuksen maakunnalliset yhteyshenkilöt nimetty | Uutinen

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on nimennyt edustajat maakuntien keskeisiin taiteen ja kulttuurin työryhmiin. He toimivat yhteyshenkilöinä maakuntien ja Taiken välillä.

Maakunnallisten yhteyshenkilöiden tehtäviin kuuluu vaikuttaa siihen, että taide ja kulttuuri huomioidaan osana maakuntaohjelmia ja -strategioita. He edistävät valtakunnallisten taide- ja kulttuuripoliittisten tavoitteiden tunnettuutta ja toteutumista alueilla. Jos maakunnassa ei ole taiteen ja kulttuurin yhteistyöverkostoa tai -työryhmää, yhteyshenkilöt tukevat verkoston perustamisessa.

Taustalla kuntien kulttuuritoimintalaki

Kuntien kulttuuritoimintalain mukaan Taiken tehtävänä on edistää valtakunnallisten kulttuuripoliittisten tavoitteiden toteutumista alueilla ja tukea kuntien kulttuuritoimintaa edistävien verkostojen toimintaa.

Taiken asiantuntijoita toimii jo nyt erilaisissa maakunnallisissa taiteen ja kulttuurin yhteistyöelimissä. Useissa maakunnissa taiteen ja kulttuurin työryhmiä tai verkostoja ei kuitenkaan ole, tai niissä ei ole ollut Taiken edustajaa.

Taiken yhteyshenkilöt maakunnittain

Etelä-Karjala
erityisasiantuntija Johanna Vuolasto

Etelä-Pohjanmaa
erityisasiantuntija Antti Huntus

Etelä-Savo
taideasiantuntija Taina Laitinen

Kainuu
erityisasiantuntija Arja-Liisa Räisänen

Kanta-Häme
erityisasiantuntija Saara Vesikansa

Keski-Pohjanmaa
erityisasiantuntija Antti Huntus

Keski-Suomi
erityisasiantuntija Sari Ilmola

Kymenlaakso
erityisasiantuntija Johanna Vuolasto

Lappi
erityisasiantuntija Antti Huntus 30.12.2021 saakka, erityisasiantuntija Tomi Aho 1.1.2022 eteenpäin

Pirkanmaa
erityisasiantuntija Saara Vesikansa

Pohjanmaa
erityisasiantuntija Antti Huntus

Pohjois-Karjala
vt. suunnittelupäällikkö Hanna Susitaival

Pohjois-Pohjanmaa
erityisasiantuntija Arja-Liisa Räisänen

Pohjois-Savo
taideasiantuntija Taina Laitinen

Päijät-Häme
taideasiantuntija Kaisa Koskela

Satakunta
erityisasiantuntija Sari Ilmola

Uusimaa
taideasiantuntija Kaisa Koskela

Varsinais-Suomi
läänintaiteilija Annika Dahlsten

Tarkemmat yhteystiedot henkilöhaussa.

Lisätiedot

erityisasiantuntija Antti Huntus