Valtio ja suomalaiset säätiöt perustavat rahaston, joka tukee esittävää taidetta | Uutinen

Alkuvaiheessa tukea voivat hakea esittävän taiteen vapaat ryhmät, jotka saavat Taiken toiminta-avustusta ja tekevät yhteistyötä valtionosuutta saavien taidelaitosten kanssa.

Rahastoon on tarkoitus sijoittaa aluksi 10 miljoonaa euroa. Valtion osuus alkupääomasta on 5 miljoonaa, mikäli eduskunta hyväksyy vuoden 2022 hallituksen talousarvioesityksen. Suomen Kulttuurirahaston osuus on 3,9 miljoonaa, Svenska kulturfondenin 0,5 miljoonaa, Alfred Kordelinin säätiön 0,3 miljoonaa sekä Jenny ja Antti Wihurin rahaston 0,3 miljoonaa.

Uuteen rahastoon voivat liittyä muutkin yksityiset rahoittajat vähintään 0,3 miljoonan euron summalla. Pääomalle ei haeta tuottoa, vaan se käytetään kokonaisuudessaan taiteen tukemiseen seuraavien vuosien aikana.

Tukea rahastosta voivat hakea esittävän taiteen yhteisöt, jotka saavat Taiken toiminta-avustusta

Alkuvaiheessa rahastosta voivat hakea tukea esittävän taiteen yhteisöt, jotka saavat vuonna 2022 Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) toiminta-avustusta. Yhteisöjä on tällä hetkellä noin 170. Niistä kaksi kolmasosaa edustaa näyttämötaiteita ja kolmannes säveltaiteita. Tuen saanti edellyttää hakijalta yhteistyötä yhden tai useamman valtionosuusjärjestelmän (VOS) piiriin kuuluvan laitoksen kanssa.

Uuden rahaston ensimmäinen hakukierros on keväällä 2022. Hakuohjeet julkistetaan loppuvuoden 2021 aikana. Uusi rahasto ei vähennä mukana olevien säätiöiden muuta tukea, jota myönnetään kuten ennenkin.

Rahaston tavoitteena vapaalla kentällä toimivien yhteisöjen paremmat toimintaedellytykset

Rahoitusmallin tavoite on kohottaa vapaalla kentällä asemansa vakiinnuttaneiden yhteisöjen toimintaedellytyksiä ja tarjota niille mahdollisuus parempaan rahoitukseen, korkeampaan taiteelliseen laatuun ja laajempiin yleisöihin.

Uusi rahasto ei paikkaa muualla tehtyjä säästöjä, vaan sillä tavoitellaan laajempia muutoksia ja parannusta taiderahoitukseen.

Lisätiedot Suomen kulttuurirahaston tiedotteesta (linkki avautuu uuteen ikkunaan).