Satakunnan taidepalkinto 2021 taidemaalari Päivi Jokiselle | Tiedote

Päivi Jokinen seisoo taideteoksen edessä.

Kuvaaja: H. Jokinen.

Satakunnan taidetoimikunta palkitsi taidemaalari Päivi Jokisen hänen kuvakieleltään rikkaista, omaperäisistä ja värikylläisistä maalauksistaan. Palkinnon suuruus on tänä vuonna 10 000 euroa.

Toimikunta perusteli palkintoa seuraavasti:

Päivi Jokisen kerrokselliset, runollisetkin maalaukset tuovat eteemme hahmoja ja tapahtumia, jotka liukuvat toisiinsa kuin muistot. Maalaukset luovat mielikuvia jostain ajattomasta, aistittavasta ja vaistonvaraisesta. Jokinen näyttää meille väreistä hehkuvan ja merkityksiä täynnä olevan maailman.

Päivi Jokinen on sinnikkäästi hionut taiteellista ilmaisuaan uudistaen ja vahvistaen omaa persoonallista maalausotettaan. Taiteilijan työ on pitkää ajallista jatkumoa, se vaatii rauhaa ja aikaa. Kehittyäkseen mestarilliseksi tarvitaan lahjakkuutta, sisua ja sinnikkyyttä. Jokisella on näitä kaikkia.

Palkinto jaetaan tilanteessa, jossa pandemia on kaventanut taiteen mahdollisuuksia kohdata kokijansa. Palkinnolla toimikunta muistuttaa, että taiteilijan työ on merkityksellistä ja koskettaa yhä laajempaa ihmismäärää. Toimikunta haluaa näin vahvistaa taiteilijoiden uskoa omaa tekemiseensä.

Päivi Jokinen työskentelee Kankaanpään vanhassa asemarakennuksessa. Hän on opiskellut Kankaanpään taidekoulussa vuosina 198489.

Satakunnan taidetoimikunta on Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelin, joka päättää alueensa apurahoista ja taidepalkinnoista. Taidepalkinto jaetaan vuosittain alueen ansioituneelle taiteilijalle, taiteenalalla toimivalle yhdistykselle tai muulle yhteisölle. Palkinto on tunnustus kuluvan vuoden ansiokkaasta ja merkittävästä työstä. Se voidaan myöntää myös pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta elämäntyöstä tai toiminnasta.

Lisätietoja:

Sari Ilmola, erityisasiantuntija, sari.ilmola@taike.fi, 0295 330 830.