Taiteen valtionpalkinto 2021: Haastattelussa AOR Arkkitehdit | Artikkeli

Neljä arkkitehtia seisoo valkoisen seinän edessä.

Arto Ollila, Erkko Aarti, Kuutti Halinen & Mikki Ristola. Kuva: AOR Arkkitehdit.

Arkkitehtitoimisto AOR sai vuoden 2021 arkkitehtuurin valtionpalkinnon. Haastattelussa toimisto korostaa arkkitehtuurikilpailujen merkitystä.

Mikä saa teidät tekemään arkkitehtuuria?

Rakennetulla ympäristöllä on valtava merkitys niin yhteiskunnallisesti kuin yksilötasolla. Suurin osa ihmisistä viettää lähes kaiken aikansa kaupungissa, kotona, työpaikalla, kouluissa ja kulttuurirakennuksissa – kaiken tämän on joku suunnitellut. Ympäristön laadulla on näin suuri vaikutus jokaisen hyvinvointiin ja elämän laatuun. 

Rakentaminen ja siihen liittyvä toiminta aiheuttaa suurimman osan maailman päästöistä ja ympäristötuhosta. Paremman ja kestävämmän rakentamisen kautta on tällöin mahdollista saavuttaa suuria parannuksia ympäristön kannalta ja saada leikattua maailmanlaajuisia päästöjä. 

Arkkitehtuurissa yhdistyy myös kiehtovalla tavalla primitiivinen tarve rakentaa suojaa sateelta, tuulelta ja kylmyydeltä sekä kulttuurillinen halu koristella ja tehdä jotain kaunista. Arkkitehteina olemme osa tuhansien vuosien jatkumoa ja kaikkea sitä, mikä on muodostanut ihmiskunnan kollektiivisen kulttuuriperinnön.

Millainen merkitys valtionpalkinnon saamisella on teille?

Valtionpalkinto rohkaisee meitä tavoittelemaan entistä parempaa arkkitehtuuria tulevissa töissämme. Rakennushankkeissa tuntuu usein, että hyvän arkkitehtuurin arvot joutuvat taipumaan esimerkiksi taloudellisuudelle ja tehokkuudelle. Toivomme, että palkinnon myötä saamme keskusteluun lisää painoarvoa näiden arvojen puolesta. 

Mikä olisi tällä hetkellä toimivin keino edistää taidetta?

Arkkitehtuurin näkökulmasta tarvittaisiin entistä enemmän yleistä keskustelua ja julkaisuja onnistuneista rakennushankkeista, jotka nostaisivat arkkitehtuurin arvostusta. Toisaalta etenkin asuin-  ja toimitilarakentamisen tehokkuusajattelua tulisi kyseenalaistaa ja vaatia parempaa. Konkreettisena toimenpiteenä etenkin julkisten toimijoiden tulisi sitoutua järjestämään enemmän arkkitehtuurikilpailuja, joiden kautta on saavutettu ja saavutetaan suurin osa rakennustaiteellisesti merkittävästä suomalaisesta rakentamisesta, joka toimii esimerkkinä koko rakennusalalle.

Mikä on taiteilijan ja taiteen asema yhteiskunnassa?

Rakennustaide ja arkkitehtuuri tulkitsee yhteiskunnan arvoja ja ihanteita muodostaen näistä oman aikakautensa näkemyksen.

Millaisia terveisiä haluaisitte taidekentän toimijana lähettää päättäjille?

Arkkitehtuurikilpailuja ja etenkin yleisiä arkkitehtuurikilpailuja tulisi päämäärätietoisesti lisätä. Rakennetun ympäristön arvojen painottaminen tulisi olla mukana kaikessa päätöksenteossa.

Lue arkkitehtuurin valtionpalkinnon palkintoperustelut tästä linkistä.

Julkaisemme Taiken verkkosivuilla juttusarjan, jossa haastatellaan vuoden 2021 taiteen valtionpalkinnon saajia. He pohtivat haastatteluissa taiteilijuuttaan ja taiteen asemaa yhteiskunnassa.