Kulttuurikuntouttajat -täydennyskoulutus alkaa Sastamalassa

Pirkanmaan taidetoimikunnan osaltaan tukema Kulttuurikuntouttajat-koulutus (10 op) on suunnattu kulttuurin hyvinvointivaikutuksista kiinnostuneille sosiaali- ja terveys- sekä kulttuurialan toimijoille asuinkunnasta riippumatta. Lähiopetus tapahtuu Sastamalan alueella konkreettisen ja soveltavan työskentelyn mahdollistavassa ympäristössä.

Koulutuksessa hyödynnetään myös Moodle-verkko-oppimisympäristöä, jonka käyttö on helppo oppia ja siihen annetaan kaikille halukkaille opetusta koulutuksen alussa ja tukea koko koulutuksen ajan.

Koulutukseen otetaan 20 opiskelijaa ja valintaan vaikuttavat hakijoiden työ- ja koulutustausta, motivaatio sekä mahdollisuus hyödyntää koulutuksen anti oman työn kehittämisessä

Opiskelijavalinnat tehdään viikolla 35. Koulutukseen voi hakea parhaillaan osoitteessa www.sastamalanopisto.fi. Lisätietoa antaa projektityöntekijä Taru Tähti puh. 044-5044 760.