Taiteilijuus monialaisissa ympäristöissä. Katsaus taiteilija osana organisaatiota (TOO) -kyselyn tuloksiin.

Keltaliivisiä ihmisiä lumisessa maisemassa yhdessä taiteilijan kanssa

Taiteilija voi olla osa monenlaisia organisaatioita. Äänekosken kiinteistöhuollon työhyvinvointipäivä. Kuva: Pauliina Lapio

Taike toteutti elo-syyskuussa 2021 kyselyn kulttuurihyvinvointialalla ja työelämän organisaatioissa toimiville. Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa alaa, sen laajuutta, toimintatapoja sekä toiminnan esteitä ja kehittämistarpeita. Monialaisissa ympäristöissä toimii monialainen taitelija. Toiminta toteutuu laajemmin kuin yhden kunnan tai kaupungin alueella. Vastaajat ovat sekä ns. perinteisellä taidekentällä että mm. koulutuksen ja sote-alan parissa. Heistä suuri osa toimii palkansaajina. Toiminnan esteinä ovat heikkoudet ostajaosaamisessa, alan tuntemuksessa ja markkinoinnissa sekä asenneilmapiirissä. Tilannetta parantaisi näihin vaikuttaminen sekä rahoituksen ja rakenteiden kehittäminen.

Kyselyä jaettiin TOO-toimijoiden ja Taikusydämen Facebook-ryhmissä ja vastauksia saatiin kaikkiaan 122. Vastausten perusteella saadaan alustavaa tietoa toimialasta ja ehdotuksia toiminnan kehittämisestä. Nämä vaikuttavat pitkällä aikavälillä Taiken palvelujen kehittämiseen, mm. kulttuurihyvinvointipalveluiden osalta. Kysely uusitaan pääpiirteissään kahden vuoden kuluttua.

Kyselyn perusteella saadaan alustava näkymä taiteilijoiden työstä osana organisaatioita (TOO) ja kulttuurihyvinvoinnin parissa. Toiminta näyttäisi olevan maantieteellisesti yllättävän kattavaa. Vastauksista kävi ilmi, että pääkaupunkiseudun osuus tämän joukon toiminta-alueena on harvinaisempi kuin vaikkapa Taiken hakijakunnalla. Vastaajien toiminta suuntautuu pääasiassa (57 %) kulttuurihyvinvointialalle.

Toiminnan tilannetta vastaajien mielestä parantaisivat alan tunnettuuteen ja asenteisiin vaikuttavat asiat sekä rahoituksen lisääminen ja/tai rahoituksen rakenteiden kehittäminen.

Kyselyn yhtenä tavoitteena oli luoda väline TOO/kulttuurihyvinvoinnin tulevalle seurannalle. Kyselyn kehittämisellä ja toistamisella säännöllisesti voidaan saada tietoa sekä kentän koon, koostumuksen ja toimintatapojen kehityksestä. Yleisemmin tietoa tarvitaan kentän tarpeiden hahmottamiseksi ja kulttuuripoliittisten toimenpiteiden arvioimiseksi. On suositeltavaa tarkastella tästä kyselystä nousevia signaaleja huhtikuussa 2022 julkaistavan laajemman, Cuporen ja Taiken yhteistyössä toteuttaman, Taiteen ja kulttuurin barometrin kanssa.

Kyselyn ja raportin on koostanut Taikessa työryhmä: erityisasiantuntija Paula Karhunen, läänintaiteilija Krista Petäjäjärvi (kysely), taideasiantuntija Isto Turpeinen.

Raporttiin pääset TÄSTÄ.