Taiteen valtionpalkinto 2021: Haastattelussa Hietsu is Happening ry & Klassinen Hietsu ry | Artikkeli

Kaksi miestä ja yksi nainen seisovat hymyillen flyygelin edessä.

Hietsu is Happening ry ja Klassinen Hietsu ry saivat vuoden 2021 musiikin valtionpalkinnon Hietsun Paviljongin musiikkitoiminnasta. Kuvassa Klassinen Hietsu ry:n Petri Kumela, Emil Holmström ja Eriikka Maalismaa. Kuva: Maarit Kytöharju

Hietsu is Happening ry ja Klassinen Hietsu ry toteavat, että korona-aikana taiteilijoiden arvostus on tuntunut vähäiseltä. Molemmat palkittiin vuoden 2021 musiikin valtionpalkinnolla Hietsun Paviljongin musiikkitoiminnasta.

Mikä saa teidät toimimaan taiteen parissa?

Klassinen Hietsu ry (Emil Holmström, Petri Kumela & Eriikka Maalismaa): Meitä lykkii eteenpäin rakkaus lajiin ja yhdessä tekemisen ilo. Esittäjien ja kuulijoiden yhteen tuominen on aina yhtä palkitsevaa ja lämmittävää, etenkin kun kaikki on tehty alusta saakka ihan itse. Niin kutsutun klassisen musiikin yleisö tuntuu kaipaavan yhteisöllisyyttä ja välittömyyttä, ja sitä voimme Hietsussa tarjota.  

Hietsu is Happening ry (Mikko Innanen, Petri Kumela & Antti Lötjönen): Olemme kaikki aloittaneet soittamisen nuorina. Pohjimmiltaan kaikki mitä siitä lähtien olemme musiikin parissa saaneet kokea, on samaa isoa kokonaisuutta; pyrkimystä löytää jotain uutta, josta on ehkä vain jokin hämärä aavistus. On tartuttava eteen aukeaviin mahdollisuuksiin ja uskallettava tehdä jotain, jonka onnistumisesta ei ole varmuutta. Siksi musiikin ja taiteen parissa toimiminen kiinnostaa edelleen.

Meistä oli tullut työhuonetoverit vasta kunnostettuun Hietsun Paviljonkiin tammikuussa 2016. Yhteinen sävel löytyi nopeasti ja perustimme Hietsu is Happening! -tapahtumasarjan. Yhdessä tekeminen ja kokeminen on parasta. Yksin on taitavinkin taiteilija yksin.

Millainen merkitys valtionpalkinnon saamisella on teille?

Klassinen Hietsu ry: Valtionpalkinto tuntuu erityisen hienolta tunnustukselta vaikean kauden jälkeen. Pienehköillä resursseilla toimiva yhteisömme ei pysty satsaamaan markkinointiin tai näkyvyyteen isompien toimijoiden tavoin, mutta vuosien uurastus on kuitenkin tullut nähdyksi ja jäänyt ihmisten mieliin. 

Hietsu is Happening ry: Valtionpalkinnon saaminen on tunnustus tekemällemme työlle ja kannustus jatkaa sitä. Samalla se on palkinto vapaalle kentälle. Toivomme, että palkinnon avulla saamme vakiinnutettua toimintaamme ja löydämme uutta yleisöä.

Pystymme Hietsussa tekemään asioita, joiden toteuttaminen muualla olisi meille mahdotonta. Taustamme ovat erilaisia, Mikolla ja Antilla jazz ja Petrillä klassinen musiikki, ja toimintamme johtoajatuksena on alusta lähtien ollutkin eri taiteenlajien törmäyttäminen ja sekoittaminen. Toivomme, että suomalaisen musiikkimaailman edelleen varsin jyrkät genrerajat pikkuhiljaa murtuisivat ja yhteistyö eritaustaisten muusikoiden ja taiteilijoiden kesken olisi yleisempää.

Mikä olisi tällä hetkellä toimivin keino edistää taidetta?

Klassinen Hietsu ry: Taide tarvitsee selviytyäkseen nopeita liikkeitä ja rahoitusta. Se tarvitsee edullisia tiloja, apua markkinointiin ja notkeutta päätöksentekoon. 

Hietsu is Happening ry: Pienen vapaan kentän toimijan näkökulmasta tukipolitiikan arvaamattomuus hankaloittaa hallittua ja suunnitelmallista pitkän aikavälin toimintaa. Uuden yleisön löytäminen on suuri haaste, eikä kukaan hakeudu sellaiseen tapahtumaan, mistä ei ole koskaan kuullut. Olisi tärkeää, että tekijät voisivat keskittyä mahdollisimman täysipainoisesti ja omaehtoisesti itse taiteen tekemiseen. Tämän edellytyksenä olisi taiteen vapaata kenttää palveleva, toimiva markkina- ja mainosinfrastruktuuri.

Taiteen asemasta puhuttaessa huomio kohdistuu usein taiteen tekemisen taloudellisiin haasteisiin pienessä maassamme, pienellä ja syrjäisellä markkina-alueella. Olisi tärkeää tuoda voimakkaammin esiin myös taiteen laajempaa, myönteistä merkitystä koko yhteiskunnalle ja pyrkiä välttämään taiteen näyttäytymistä erikoisena ja erillisenä pienen piirin puuhasteluna. Kaikkien ei tarvitse, eikä edes pidä pitää kaikesta, mutta lähtökohtainen arvostus taiteen tekemiselle tuntuu olevan nyky-Suomessa jokseenkin hukassa. Ihmisten kohtaaminen yhdessä elävän taiteen äärellä on korvaamaton kokemus, jota digitaalisuus ei pysty syrjäyttämään.

Mikä on taiteen ja taiteilijan asema yhteiskunnassa?

Klassinen Hietsu ry: Kuluvana vuonna taiteilijuus ammattina on tuntunut jatkuvalta mukiloinnilta. Se on ollut myös kentällä valtavan yhdistävä kokemus. Kun lyödään, nahka parkkiintuu. Turha kohteliaisuus tai varovaisuus ovat ehkä hetken poissa altavastaajien paletista. 

Hietsu is Happening ry: Korona-aikana taiteilijoiden arvostus ei ole päättäjien toimissa näkynyt, eikä taidetta ole ilmeisesti koettu yhteiskunnalle välttämättömänä. Samalla alan pitkäaikaiset ongelmat ovat tulleet räikeästi esiin ja on huomattu rakenteissa olevat aukot. Onneksi Suomessa taidetta ylipäänsä tuetaan, valitettavasti vain alan nykyiseen volyymiin nähden liian vähän.

Nykyisessä toimintakulttuurissa ei ehkä arvosteta pitkäjänteistä taiteellista kehitystä riittävästi, vaan pyritään lyhyen aikavälin menestykseen. Lapsille ja nuorille olisi annettava malli siitä, että tärkeintä ei ole julkisuus, muodikkuus ja kaupallinen menestys, vaan että rauhalliselle ja syvälliselle oppimiselle ja tekemiselle on tilaa ja arvoa.

Millaisia terveisiä haluaisitte taidekentän toimijana lähettää päättäjille?

Klassinen Hietsu ry: Terveisemme päättäjille: vapaalla kentällä on valtava määrä voimaa, innovaatiota ja rohkeutta. Kun näette meidät, mitä tahansa voi syntyä. 

Hietsu is Happening ry: Tervetuloa tutustumaan toimintaamme.

Lue musiikin valtionpalkinnon palkintoperustelut tästä linkistä.

Julkaisemme Taiken verkkosivuilla juttusarjan, jossa haastatellaan vuoden 2021 taiteen valtionpalkinnon saajia. He pohtivat haastatteluissa taiteilijuuttaan ja taiteen asemaa yhteiskunnassa.

Kolme miestä istuu puvut päällä soutuveneessä.
Hietsu is Happening ry:n Antti Lötjönen, Mikko Innanen & Petri Kumela. Kuva: Yle