Uusi arkkitehtuuripoliittinen ohjelma julkaistiin – Taike edistää ohjelman jalkautusta | Uutinen

Kuvassa purjelaiva satamassa

Merikeskus Vellamo. Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki, 2008. Kuva Kotkan kaupunki.

Uusi arkkitehtuuripolitiinen ohjelma julkaistiin 20.1.2022. Uuden ja pitkään odotetun ohjelman valmistelu perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön asettaman laajan ja monialaisen työryhmän 2019 alkaneeseen työhön.

Suomen ensimmäinen valtakunnallinen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma julkaistiin 1998.

Uuden arkkitehtuuripoliittisen ohjelman juurruttamista alkaa edistämään Taike, jossa arkkitehti Mika Savela toimii taideasiantuntijana. Tavoitteena on tukea paikallisten arkkitehtuuriohjelmien toteutusta laatimalla ohjeistusta ja jakamalla tietoa, mutta myös etsimällä uusia toimintamalleja asukkaiden ja eri toimijoiden osallistumiseen. 

Uusi arkkitehtuuripolitiinen ohjelma (apoli) korostaa arkkitehtuurin merkitystä arjessa. Arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen keinoin sekä tietoa jakamalla vahvistetaan tietoisuutta rakennetun ympäristön merkityksestä ihmiselle ja kulttuurisista arvoista osana paikkojen identiteettiä. Kulttuurin, taiteen ja kulttuuriperinnön läsnäolo rakennetussa ympäristössä tukee hyvinvointia, alueellista elinvoimaa ja kansainvälistä vetovoimaa.

Arkkitehtuuripolitiikka antaa myös vahvan linjauksen arkkitehtuurikulttuurin kehittämiselle, julkisen taiteen edistämiselle, sekä taiteen ja rakennetun ympäristön terveys- ja hyvinvointivaikutusten huomioimiselle alueiden kehittämisessä.

Kohti kestävää arkkitehtuuria: Suomen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 2022–2035 (linkki avautuu uuteen ikkunaan)

Lisätietoja
Taideasiantuntija Mika Savela, mika.savela@taike.fi, p. 0295 330 729
Taiken julkisen taiteen asiantuntijapalvelut