Taidejournalismin kohdeapurahat 2022

Kohdeapurahoja jaettiin yhteensä 15 000 euroa. Apurahan sai 4 hakijaa ja hakemuksia tuli 22.

Taidejournalismin apurahat:

Backström Heidi, Helsinki, 4 000 €
esittäviä taiteita käsittelevän esseeteoksen kirjoittamiseen

Kylmälä Otto, Helsinki, 3 000 €
esseekokoelman kirjoittamiseen

Lamberg Mikko, Turku, 4 300 €
esseesarjan kirjoittamiseen

Simpanen Marjo-Riitta, Jyväskylä, 3 700 €
näyttelyjulkaisun kuluihin