Taideneuvoston terveiset tiede- ja kulttuuriministerille | Uutinen

Taideneuvosto tapasi tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen 24.2.2022 ja välitti hänelle taidepoliittiset terveiset Taikesta sekä taiteilijakentältä.

Taideneuvoston terveiset kulttuuriministeri Antti Kurviselle, 24.2.2022

Taideneuvosto kiittää kulttuuriministeri Antti Kurvista tapaamisesta ja mahdollisuudesta keskusteluun. Koko nykyisen taideneuvoston syyskuusta 2019 alkaneen kauden ajan taideneuvostolla on ollut toimiva yhteys vastaavaan ministeriin ja hänen esikuntaansa. Lain kirjauksen mukaisesti taideneuvosto on Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelin, joka toimii myös opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelimenä taidepoliittisissa linjauksissa.

Maaliskuusta 2020 alkaen taiteen ja kulttuurin kentällä on eletty poikkeusaikaa, joka toivon mukaan vähitellen on päättymässä. Jäljet ovat kuitenkin syvät. Rajoitukset ovat kohdistuneet rajulla tavalla nimenomaan kulttuurialaan. Toimijoita ja tapahtumia on kaatunut ja työmahdollisuudet vähentyneet. Samaan aikaan myös digitalisaatio on muuttanut nopeasti luovien alojen ansaintamalleja ja valitettavasti vaikeuttanut monien alojen taiteilijoiden mahdollisuuksia ansaita omalla työllään.

Taideneuvosto muistuttaa, että tässä vaikeassa tilanteessa suomalainen kulttuurikenttä ei kestä pienimpiäkään leikkauksia. Päinvastoin tarvittaisiin huomattavaa tukea vaurioiden korjaamiseen ja jälleenrakennustyöhön. Kyse on kasvavasta elinkeinotoiminnan alasta, jonka potentiaali on Suomessa vielä hyödyntämättä. Samaan aikaan päättäjien on ymmärrettävä, ettei rahoitusta voi suunnata vain vientikelpoiseen tai kaupallisesti vetovoimaiseen taiteeseen. Menestystarinoita versoo vain monipuolisesta ja elinvoimaisesta taiteen kentästä, joten perusrahoituksen on oltava kunnossa.

Koronapandemian mahdollisten uusien käänteiden sekä tulevien vastaavien tilanteiden varalta taideneuvosto pitää välttämättömänä tartuntatautilain uudistamista. Elinkeinotoiminnan rajoitukset eivät saa enää koskaan kohdistua samalla tavalla kohtuuttomasti ja ylimalkaisin perustein nimenomaan taiteen ja kulttuurin kenttään.

Taideneuvosto haluaa nostaa esiin myös taiteilijaeläkkeiden riittämättömän määrän. Ylimääräisten taiteilijaeläkkeiden määrän kasvattaminen on hallitusohjelman mukainen tavoite, jota myös opetus- ja kulttuuriministeriö on omassa talousarvioesityksessään esittänyt. Eläkehakemusten määrä on jatkuvasti kasvanut. Vuonna 2022 alkaneita eläkkeitä haki 600 hakijaa, joista alle 10 prosenttia sai myönteisen päätöksen. Eläkkeiden tarve on suuri, sillä erityisesti visuaalisten taiteiden, populaari- ja rytmimusiikin sekä kirjallisuuden aloilla taiteellinen työ perustuu harvemmin työsuhteeseen, joka tuo riittävästi eläketurvaa. Pitemmällä aikavälillä sosiaaliturvajärjestelmää tulee kehittää niin, ettei taiteilijoille tarvitsisi kehittää erillisratkaisuja.

Taideneuvosto toivoo myös kaikissa kulttuuripolitiikan kysymyksissä mahdollisimman suoraa ja tiivistä yhteistyötä vastaavan ministeriön ja Taiteen edistämiskeskuksen välillä. Taiteen edistämiskeskuksessa on uudistamistarpeita, joiden edistäminen ei ole mahdollista ilman opetus- ja kulttuuriministeriön toimia. Nyt kun kaksi vuotta vallinnut poikkeustila toivottavasti on päättymässä, on oikea aika keskittyä uudistamistyöhön.

Taiteen edistämiskeskus on keskeinen taidepolitiikan organisaatio, joka kerää viisaan päätöksenteon kannalta välttämätöntä tietoa ongelmista ja haasteista taiteen kentällä. Sen ja taideneuvoston kautta välittyy taiteilijakentän ääni, ja näkemyksiämme onkin aina syytä kuulla.