Taiken seitsemännellä koronatukikierroksella hakemuksia jätettiin yhteensä noin 8500 | Uutinen

Yksityishenkilöille tarkoitettua työskentelyapurahaa haki yhteensä 7861 henkilöä. Toiminimi- ja yksinyrittäjille tarkoitettuun avustushakuun saapui yhteensä 693 hakemusta.

Taiteenalojen väliset erot olivat suuria: yksityishenkilöiden hakemuksista 44 % koskee musiikin, 12,5 % kuvataiteen ja 11,3 % teatteritaiteen taiteenaloja.

Helmikuun haussa yksityishenkilöille myönnetään 4 000–6 000 euron apurahoja ja yrittäjille 6 000 euron avustuksia. Jaettavana on yhteensä 34 miljoonan euron määräraha, joka perustuu hallituksen tekemään vuoden ensimmäiseen lisätalousarvioesitykseen.

Taikessa on tällä hetkellä käsittelyssä sekä joulukuussa 2021 että helmikuussa 2022 haussa olleet korona-apurahat.

  • Joulukuun korona-apurahojen päätökset valmistuvat 15.3. ja yhteisöjen korona-avustusten päätökset 31.3. mennessä.
  • Uusimman, helmikuun hakukierroksen päätökset tehdään huhtikuussa.