Näyttämötaiteen erityisavustukset 2022

Kahdeksalle yhteisölle jaettiin yhteensä 99 000 euroa. Hakijoita oli 25.

Näyttämötaiteen avustukset:

00100ENSEMBLE ry, Helsinki, 15 000 €
Nornat ja Utopia -teosten kuluihin

FINFRINGE ry., Turku, 15 000 €
Finfringe-festivaalin taiteilijoiden palkkakuluihin

Helsinki International Theatre Association ry, Helsinki, 15 000 €
Yhteisön kehittämishankkeen kuluihin

Levoteatteri ry, Helsinki, 13 000 €
Levoteatterin tuottamien produktioiden kuluihin

Liikkeellisen Esittävän Taiteen ry, Helsinki, 13 000 €
Fyysisen teatteriesityksen palkkakuluihin

Muuan Ry, Kuopio, 5 000 €
Pyöräilyperformanssin henkilöstökuluihin

Recover Laboratory Ry, Helsinki, 9 000 €
Paikkasidonnaisten kävelyteosten kuluihin

Turunen Company ry, Helsinki, 14 000 €
Saara Turusen näyttämöteosten kansainvälisen viennin edistämisen tuotantokuluihin