Rakennustaidetoimikunnan projektituet vuodelle 2009

Valtion rakennustaidetoimikunta on myöntänyt kohdeapurahoja ja erityisavustuksia rakennustaidet-ta edistäviin projekteihin yhteensä 267 000 euroa. Hakemuksia jätettiin yhteensä 73 ja avustuksia myönnettiin 33 hankkeeseen.

Rakennustaiteen kohdeapurahat yksityisille 2009

Anu Ahoniemi, Tampere, 3 000 €
Jokanainen rakentaa ja remontoi -kirjan käsikirjoituskuluihin

Elisa El Harouny, Helsinki, 3 000 €
Historiallinen puukaupunki elinympäristönä -väitöskirjan julkaisukuluihin

Hella Hernberg, Helsinki, 2 000 €
Kaupunkitilan väliaikaiset käytöt kaupunkiympäristön elävöittäjinä -tutkimuksen kuluihin

Erkki Jokiniemi ja työryhmä, Helsinki, 5 000 €
Arkkitehtuurin ja rakentamisen suursanakirjan työvaiheiden kuluihin

Martta Louekari ja työryhmä, Helsinki, 10 000 €
Young Finnish Architects Forum -näyttelyn materiaali- ja kuljetuskuluihin Espanjaan

Meri Louekari ja työryhmä, Helsinki, 8 000 €
OpenHouseHelsinki2009 -tapahtuman järjestämiskuluihin

Esa Ollikainen, Kuopio, 3 000 €
Näyttelyjen "Puusta kiveksi" ja "Puukaupunkien pihoja" julkaisujen toimitus- ja painatuskuluihin

Pentti Pietarila, Helsinki, 7 000 €
Helsingin rakennusten pinnat ja värit -julkaisun kuluihin

Jani Prunnila, Helsinki, 2 000 €
1930-luvun keskuskansakoulujen kartoitustyön kuluihin

Saara Repo, Kuopio, 3 000 €
Kuopion lähiöuudistus -tutkimustyön kuluihin

Rax Rinnekangas ja työryhmä, Helsinki, 4 000 €
Villa Mairea -dokumenttielokuvan laajentamisen editointikuluihin

Helena Teräväinen ja työryhmä, Lapua, 7 000 €
Seinäjoen seudun arkkitehtuurikohteet -opaskartan julkaisun ja näyttelyn kuluihin

Virve Väisänen ja työryhmä, Jyväskylä, 3 000 €
Taidemuseon tulevaisuuden tilakonseptien kehittämiskuluihin

Yksi apurahan saaja ei ole antanut lupaa julkaista tietojaan netissä.

Rakennustaiteen erityisavustukset yhteisöille 2009

Dodo ry, Helsinki, 2 500 €
Kaupunkifestivaalin järjestämiskuluihin Jyväskylässä

ICOMOS Suomen osasto ry, Helsinki, 2 000 €
40-vuotisjuhlajulkaisun painokuluihin

ICOMOS Suomen osasto ry, Helsinki, 10 000 €
Seminaarin järjestämiskuluihin

Jyväskylän kaupunki, Jyväskylä, 2 000 €
Kaupunkisuunnittelukirjan taitto- ja painatuskuluihin

Kulttuuriyhdistys Tilanne ry, Tampere, 1 400 €
Arkkitehtuuri-iltojen sarjan järjestämiskuluihin

Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki ry, Helsinki, 5 000 €
Arkkitehtuurikasvatusseminaarin ja julkaisun kuluihin

Muroleen Kylät ry, Ruovesi, 2 000 €
Kivinavettatutkimuksen kuluihin

Pro Puu ry, Lahti, 3 000 €
Koerakentamisen esittelykohteen valmistelukuluihin

Pro Sunila ry, Kotka, 2 000 €
Nettiprojektin kuluihin

Rakennustaiteen seura ry, Helsinki, 2 000 €
Haastattelutoiminnan kuluihin

Suomen Arkkitehtiliitto ry SAFA, Helsinki, 140 000 €
Arkkitehtuuripolitiikan edistämistyön kuluihin

Suomen Arkkitehtiliitto ry SAFA, Helsinki, 3 000 €
Arkkitehtuurikasvatustapahtuman vientikuluihin

Suomen Arkkitehtiliitto ry SAFA, Helsinki, 1 100 €
Tekijänoikeusoppaan tuotantokuluihin

Suomen Arkkitehtiliitto ry SAFA, Helsinki, 5 000 €
Arkkitehtuurikongressin järjestämiskuluihin

Suomen Arkkitehtiliitto ry SAFA, Helsinki, 8 000 €
Europan 10 -arkkitehtuurikilpailun järjestämiskuluihin

Suomen Arkkitehtiliitto ry SAFA, Helsinki, 5 000 €
Arkkitehtikoulutuksen kansallisen strategian seminaarikuluihin

Ukumbi ry, Espoo, 2 000 €
RIAC-kulttuurikeskuksen suunnittelutyön kuluihin

Visavuoren museosäätiö, Valkeakoski, 2 000 €
Perinnerakentamiseen liittyvän näyttelyn ja tapahtumien järjestämiskuluihin

Yhdyskuntasuunnittelun seura ry, Helsinki, 5 000 €
Historiikin julkaisemisen ja juhlaseminaarin järjestämisen kuluihin

Lisätietoja:
Kirsi Väkiparta, taidesihteeri
puh. (09)1607 7027, kirsi.vakiparta@minedu.fi