Uudenmaan taidetoimikunnan apurahat ja avustukset vuodelle 2013

Uudenmaan taidetoimikunta julistaa haettavaksi seuraavat apurahat ja avustukset:

Taiteilija-apurahat

Työskentelyapurahoja myönnetään ensisijaisesti taiteelliseen työskentelyyn taiteenharjoittajille ja arvostelijoille, kohdeapurahoja taiteilijoille ja projektikohtaisille työryhmille mm. esitys-, näyttely- ja materiaalikuluihin. Hakuaika on 1.-31.10.2012.

Avustukset yhteisöille

Avustuksia myönnetään järjestöille ja muille yhteisöille mm. näyttelyiden, esitysten ja seminaarien järjestämiseen. Hakuaika on 1.-31.10.2012.

Lastenkulttuurin kohdeapurahat taiteilijoille ja työryhmille

Apurahoja myönnetään mm. työ-, esitys- ja julkistamiskuluihin. Hakuaika on 1.- 30.11.2012.

Lastenkulttuurin erityisavustukset yhteisöille 

Erityisavustusta myönnetään hankkeiden toteutuskuluihin, kuten tapahtuman, näyttelyn, esityksen, työpajan tms. kustannuksiin. Avustusta ei myönnetä yhteisön säännönmukaisen esitystoiminnan eikä tavanomaisen toiminnan kuluihin. Hakuaika on 1.- 30.11.2012.

Kulttuurin hyvinvointivaikutusta edistävän toiminnan yhteisöavustukset 

Avustus on tarkoitettu yhteisöllisyyden, arjen luovien toimintojen ja ympäristöjen edistämiseen sekä työhyvinvoinnin tukemiseen kulttuurin ja taiteen keinoin. Etusijalla ovat poikkihallinnolliset yhteistyöhankkeet, joista syntyy uusia toimintamalleja. Hakuaika on 1.-30.11.2012.

Hakuohjeet ja -lomakkeet   

Tiedustelut: puh. 0295 330 802 ja 0295 330 803